Medycyna fizykalna

Obok lekw, rehabilitacji czy leczenia wod siga si take po niektre zjawiska czy procesy fizyczne, nie tylko w celu zagodzenia dolegliwoci, ale i ich diagnozowania. Ten dzia medycyny jest medycyn fizykaln.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Medycyna fizykalna zaliczana jest do fizjoterapii. Odpowiada za opracowywanie metod pozwalajcych wykorzysta prawa fizyczne i wynikajce z nich waciwoci by zastosowa je w leczeniu niektrych schorze, przy ich diagnozowaniu, a take zapobieganiu. Korzysta z osigni nie tylko fizyki, ale techniki i nauk przyrodniczych. W oparciu o przygotowane z jej pomoc metody diagnozuje si m.in. choroby staww, dny moczanowej czy schorzenia nerek.