Pokolenie Z - generacja nastoletnich milionerw?

S modsi ni Google, maj nowe technologie w maym palcu i s gotowi do podboju wiata - pisze "The Daily Mail". Nastoletni przedsibiorcy z pokolenia Z ju dorabiaj si takich fortun, o jakich w ich wieku nawet nie marzyli przedstawiciele poprzednich generacji. "Rb to, czego wydaje ci si, e nigdy nie odwayby si zrobi" - to jedna z maksym przedsibiorczych Z-etw.
Byo pokolenie X, Y, nadszed czas na pokolenie Z. Nie ukoczyli jeszcze nawet szkoy redniej, a ju z impetem wchodz na salony. Zmotywowani, kreatywni. To pierwsze pokolenie, ktre wychowao si ju w epoce cyfrowej, a nowe technologie wyssao niemal z mlekiem matki. Wikszo jego przedstawicieli, urodzona po 1996 r., jest modsza ni Google. Obserwujc zmagania rodzicw w yciu zawodowym, postanowili przeku swoj wiedz w praktyk tak szybko jak to tylko byo moliwe. Czyli sporo wczeniej ni ich poprzednicy.

Nie ma czasu do stracenia, czyli 15-letni milioner

Obecnie na wiecie yje 2 miliardy nastolatkw poniej 17. roku ycia. To oni, wedug wielu, uka nowy wymiar przedsibiorczoci. Nick D'Aloisio, 18- latek nauczy si kodowa ju w wieku 12 lat, w zeszym roku za 30 milionw dolarw sprzeda Yahoo stworzon przez siebie w wieku 15 lat aplikacj. Jego rwieniczka, Beth Reekles po sukcesie w internecie swojej pierwszej ksiki "Kissing Booth" zdobya kontrakt na trzy ksiki w wydawnictwie Random House. Natomiast Dream Works wanie wrczy wielomilionow ofert 15-letniej Mayi Van Wagenen za prawa do ekranizacji jej dziennika wspomnie szkolnych niedawno wydanego w formie ksiki.

- Wyjcie ze sfery komfortu i robienie rzeczy, o ktrych bym nigdy nie pomylaa, e mam odwag - to, jak twierdzi Maya w "teenvogue.com" , pomogo jej osign to, co osigna. "Nauczyam si bardzo duo o sobie, ktr byam i ktr chc si sta. Zrozumiaam, e rodzaj popularnoci opierajcy si na hierarchii, ktry obowizywa w mojej szkole, nie jest prawdziwy. e to otworzenie si na innych oraz znalezienie w sobie odwagi, aby gosi prawd o sobie jest bardziej wartociowym rodzajem popularnoci. Dopiero taka postawa moe zmieni wiat" - przekonuje. "Pisanie zawsze byo moj pierwsz mioci" - wyznaje moda autorka.

Biznes w zasigu rki to biznes, po ktry si siga

Pokolenie Z wzio sobie do serca przykazanie "zrb co ze sob". A e moliwoci ku temu modzi maj wiksze ni kiedykolwiek wczeniej, nie wahaj si z nich korzysta. "Dzi nawet osoby poniej 10 roku ycia mog zapisa si na specjalistyczny kurs online czy skontaktowa si z wybranym ekspertem" - zaznacza Dan Schawbel, zaoyciel firmy badawczej "Millennial Branding".

Ina Miskavets, analityk firmy Mintel zajmujcej si badaniem rynku i opinii wskazuje, e w dobie rosncego samozatrudnienia, postpu technologicznego modzie zaczyna dy do zakadania wasnych biznesw. Wikszo z nich bdzie raczej przedsibiorcami ni pracownikami zatrudnionymi u kogo - sugeruj eksperci.

Ponad 75 proc. przedstawicieli generacji Z chce przeku swoje hobby w penoetatow prac zarobkow - pokazuje sonda przeprowadzony przez agencj porednictwa pracy Intern Sushi. To o jedn czwart wicej ni w poprzednim pokoleniu. Nastolatkom nie brak pewnoci siebie. Czterech na piciu uczniw szkoy redniej uwaa si za lepszych od rwienikw. Chc zmieni wiat.

Modzi inspiruj, czyli nastoletnie idee warte rozpowszechnienia

Wspczesne nastolatki zostay dopuszczone jako prelegenci w znanych na caym wiecie konferencjach TED Talks, ktrych mottto gosi "ideas worth spreading", czyli "idee warte rozpowszechnienia". Pocztkowo w 20-minutowych wystpieniach wiedz i inspiracjami dzielili si specjalici z nierzadko kilkudziesicioletnim dowiadczeniem, popierajc wnioski poczynionymi na przestrzeni ycia obserwacjami i badaniami. Jak wida jednak, wiat uzna, e modzi, mimo braku takiego rodzaju dugoterminowych przemyle, maj co wanego do powiedzenia i warto posucha ich przekazu.

Wybrane wystpienia modych prelegentw mona zobaczy chociaby tutaj.

Walczcy o prawa czowieka i wolno

Na popularnoci w grupie wiekowej 16-19 zyskuje take wolontariat. Z danych przytaczanych przez "The Daily Mail" wynika, e jedna czwarta tej grupy si nim para. Za przykad podaje si m.in. Malal Yousafzai, 17-letni pakistask aktywistk dziaajc na rzecz praw kobiet i dostpu do edukacji. Malala na swoim zaoonym w 2009 r. blogu podja temat tego, jak talibowie uniemoliwiaj edukacj dziewcztom. W 2012 r. zostaa postrzelona przez talibw w gow i szyj podczas zamachu, co wcale nie popchno dziewczyny do rezygnacji z wczeniej prowadzonych dziaa. W 2013 zdobya nagrod m. in. Nagrod Sachorowa, wyrnienie ustanowione przez Parlament Europejski, ktre przyznaje si zasuonym w walce o prawa czowieka i wolno.

Popkultura take promuje sylwetki modych. Nastoletnie gwiazdy: piosenkarze, aktorzy, modele czy blogerzy umiechaj si z okadek magazynw.

Era moliwoci bez ogranicze?

"Czy musz koczy szko, eby zacz rozkrca swj biznes?" - to pytanie, ktre zadaje bd zadao sobie wielu modych. Coraz czciej odpowied na nie brzmi "nic nie musz, wszystko mog". Z jednej strony moe to pokazywa niedostosowanie systemu edukacji do wspczesnych potrzeb, z drugiej pojawia si inna kwestia. Dzieci i modzie maj wiksze przyzwolenie na zadawanie pyta, mnoenie pomysw, na ktre niegdysiejsi rodzice po prostu i bez mrugnicia okiem odpowiadali "nie, bo nie". Nie chcemy tumi ciekawoci dzieci, gasi zapau, pozbawia szans na samorealizacj. Std mniej ogranicze, znakw "stop". Taka sytuacja ma i dobre i ryzykowne strony. Im bardziej liczba ogranicze spada do zera, tym bardziej ryzyko wzrasta. Dojrzewajce osoby bardziej ni doroli potrzebuj granic wyznaczanych przez sowo "nie". Bez nich wiat moliwoci rozlewa si do przeraajcych rozmiarw. Nierealistyczna wielkociowo w ktrym momencie zawodzi. Bywa, e z miadc si, pozostawiajc po sobie pustk.

Cyfrowi wyjadacze: niecierpliwi wyznawcy zmiennoci

- Obeznane z cyfrowym wiatem pokolenie ma bardziej przerzutn uwag ni poprzednie pokolenia. Jego przedstawiciele s przyzwyczajeni do cigej zmiany kanaw przekazu bd do operowania na kilku jednoczenie - zauwaa Ika Erwina z Mintela. - Obserwujemy, e wie si to z przejawianiem wikszej niecierpliwoci w zachowaniach i oczekiwaniem natychmiastowej gratyfikacji - dodaje. Te cechy za mog przekada si na ich mniejsz lojalno, atwo w zmienianiu czy to miejsca pracy czy sposobu ycia.

Modzi omnipotentni?

Moliwo realizowania siebie, swojego potencjau i pasji to ogromny skarb niezalenie od wieku. Warto jednak pamita, e nastolatki to nie doroli, a rozwojowo osoby, u ktrych dopiero ksztatuje si tosamo. Oznacza to, e nawet jeli maj ju na koncie spore sukcesy prawdopodobnie nie maj jeszcze wyksztaconego stabilnego oparcia w sobie. Takiego ktre pozwoli przetrwa burze i zawieje towarzyszce drodze na szczyt.

Nastoletni entuzjazm i energia, ktrego czsto brakuje starszym, daje moc i zasilanie umoliwiajce prne dziaanie. Jest jak silnik sportowego samochodu. Dobrze jednak, by znalazo si co lub kto w otoczeniu takiego rozpdzonego modego, kto bdzie chroni jego "silnik" przed przegrzaniem i spaleniem. Bd rozpdzeniem si do takiej prdkoci, ktra zamiast do zwycistwa, poprowadzi do rozbicia si na bardziej ostrym zakrcie. Nie chodzi o nadopiekuczo czy wyrczanie. Cennym zasobem jest ju sama obecno mdrego dorosego i jego gotowo udzielenia wsparcia, jeli bdzie potrzebne.

Raczkujcy w wiecie dorosych

Zgodnie z koncepcj rozwoju psychospoecznego Erika Eriksona okres dojrzewania, a wedug wielu psychologw rwnie pniejszy okres wczesnej dorosoci, od 23. do nawet 34. roku ycia, to czas, kiedy wyodrbniamy si jako jednostki i jako te jednostki testujemy doros rzeczywisto. Jak dzieci uczce si chodzi: radujemy si z kadego samodzielnego kroku, napenia nas poczucie dumy i wszechmocy, po czym przewracamy si, konfrontujemy z rzeczywistoci i wypatrujemy podpory w rkach rodzica lub choby pocieszenia. Podobnie nastolatki s jak moda jabonka, ktra kwitnie i chce wyda owoce, ale podatny na zamanie cienki pieniek moe wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

"Nie wiadomo, czego mona si spodziewa po tym pokoleniu. Wiele wskazuje, e dopiero poka na co ich sta" - mwi Schwabel.. Jak to zazwyczaj wic na aktualnoci nie trac sowa, e moemy si spodziewa niespodziewanego.

Autorka artykuu: Magorzata Skorupa - psycholog, psychoterapeutka, redaktorka serwisu Zdrowie.gazeta.pl, konsultantka Telefonu Zaufania dla Osb Dorosych w Kryzysie Emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Autorka wielu publikacji z zakresu psychologii oraz rozwoju osobistego.

Chcesz mie stay dostp do naszych treci? Docz do Zdrowia na Facebooku!