Czy wolno nagle odstawić leki przeciwparkinsonowskie ?

Leki zawierające lewodopę (Poldomet, Pardopa, Nakom, Sinemet, Madopar) nie mogą być gwałtownie przerywane.
Niesie to bowiem ryzyko wystąpienia powikłania zagrażającego życiu, tak zwanego złośliwego zespołu neuroleptycznego (śpiączka, sztywność, wysoka gorączka). W razie konieczności czasowego odstawienia tych leków z powodu operacji w znieczuleniu ogólnym, niezbędna jest konsultacja neurologiczna. Dotyczy to również leków naśladujących działanie dopaminy (Permax, Bromergon, Bromocorn, Parlodel).Niebezpieczne dla życia może być również nagłe zaprzestanie podawania leków o działaniu atropinowym (Parkopan, Polmesilat, Pridinol, Akineton). Preparatem atropinowym (antycholinergicznym) w postaci zastrzyków, który może być podawany w okresie okołooperacyjnym, jest Ponalid (etylbenzatropina).

Leki zawierające selegilinę, amantadynę i tolkapon mogą być odstawione z dnia na dzień, ale pod warunkiem dokonania modyfikacji dawki pozostałych podawanych leków.