Ginekologiczne, aciskie zwroty medyczne: P(sowniczek)

Sowniczek poj ginekologicznych, aciskich P
P

Partus prematurus - pord przedwczesny

Patentia oviductus sinistri - lewy jajowd drony

Pelvis minoris - miednica mniejsza

Placenta in stadio suppurationis focalis - oysko w stadium ogniskowego ropienia

Polipus fibrosoglandularis partim epidermisatus colli uteri - polip wknisto-gruczoowy czciowo z przemian paskonabonkow szyjki macicy. (Jest to opis zmiany agodnej)

Polymenorrhoea - czste krwawienia miesiczkowe

Polypi mucosi - polipy luzowkowe

Polypi mucosi endocervicales et plypi endometrii - polipy luzwki kanau szyjki oraz luzwki jamy macicy

Polypi parvi endometrii, cruores sanguninis - mae polipy endometrium, skrzepy krwi

Polypus cervicalis erosivum - polip kanau szyjki z naderk

Polypus cervicis - polip szyjki macicy

Polypus colli uteri - polip szyjki macicy

Polypus fibroepithlialis et inflammatio chronica - polip wknisto-nabonkowy i zapalenie przewleke

Polypus glandularis cervicalis - polip gruczoowy kanau szyjki

Polypus glandularis cervicalis cum erosione focali et cum inflammatione chronica partim exacerbata focali - polip gruczoowy szyjkowy z ogniskow naderk i z przewlekym zapaleniem, czciowo zaostrzonym ogniskowo

Polypus glandularis colli uteri et sanguis - polip gruczoowy szyjki macicy i krew

Polypus hyperplasticus parvus - may polip hyperplastyczny (zmiana agodna, nienowotworowa)

Polypus mucosus papillaris et cysticus - polip luzwkowy brodawkowaty i torbielowaty

Polypus parvus - polip may

Pseudocystis ovari - torbiel rzekoma jajnika

Zobacz take: Sowniczek poj ginekologicznych, aciskich w caoci