Ginekologiczne, aciskie zwroty medyczne: F (sowniczek)

Sowniczek poj ginekologicznych, aciskich F
F

Fragmenta deciduae compactae et spongiosae atquae villi - fragmenty doczesnej zbitej i gbczastej a take kosmki

Fragmenta deciduae et villi partim in statu necrosis - fragmenty doczesnej i kosmkw czciowo zmienionych martwiczo

Fragmente deciduae et villi partin in statu necrosis et suppurationis - fragmenty doczesnej i kosmkw czciowo w stanie martwicy i ropienia

Fragmenta deciduae et villorum - fragmenty doczesnej i kosmki

Fragmenta deciduae grouiditalis et ovi - fragmenty jaja podowego

Fragmenta deciduae in statu suppurationis - fragmenty doczesnej w stadium przekrwienia

Fragmenta deciduae partim in statu necrosis incipien heamorrhagica et suppurationis - fragment doczesnej czciowo w stadium martwicy pocztkowo krwotocznej i ropiejcej

Fragmenta deciduae sine contento trophoblasti - pozostaoci doczesnej bez zawartoci trofoblastu

Fragmenta endocervicis - fragmenty luzwki kanau

Fragmenta endocervicis et endometrii - fragmenty luzwki kanau szyjki i endometrium

Fragmenta endometrii in proliferatione cum focis hyperplasia adenomatosa - fragmenty endometrium w (fazie) proliferacji z ogniskami rozrostu gruczolakowatego

Fragmenta endometrii in stadio secretonis - fragmenty endometrium w stanie wydzielania

Fragmenta endometrii in statu secretionis - fragmenty endometrium w fazie sekrecji

Fragmenta foetus - fragmenty podu

Fragmenta mucosae canalis colli uteri in statu inflammationis chronicae - fragmenty bony luzowej kanau szyjki macicy w stanie przewlekego zapalenia

Fragmenta ovi cum oedemate stromae villorum et deciduitide incipiente - fragmenty jaja podowego z obrzkiem zrbu kosmkw i zaczynajcym si zapaleniem w doczesnej

Fragmenta ovi et deciduae. Necrosis focalis et sup - fragmenty jaja i doczesnej. Miejscowo martwica i ropienie doczesnej

Fragmenta ovi inveterati - stare fragmenty jaja podowego

Fragmenta ovi partim in suppuratione - fragmenty jaja czciowo ropiejcy

Fragmenta parva deciduae compactae necroticantis et suppurantis - mae fragmenty doczesnej zbitej obumierajcej i zropiaej

Fragmenta parva endocervicis - mae fragmenty luzwki kanau szyjki

Fragmenta parva mucosae uteri, praecipue endocervix, cum metaplasia squamosa focalis, sine neoplasmate - mae fragmenty luzwki macicy, przede wszystkim luzwki kanau szyjki, z ogniskow przemian paskonabonkow bez nowotworu

Fragmenta parva sine laesionibus - fragmenty mae bez zmian

Fragmenta placetae in statu inflammationis purulen - fragmenty oyska w stadium stanu zapalnego ropnego (pewien typ zwyrodnienia kosmkw)

Fragmenta polyposa endometrii cum hyperplasia simplex typica atque fragmenta parva endocervicis normalia - polipowate fragmenty endometrium z rozrostem prostym bez atypii a take mae fragmenty zwykle wygldajcej luzwki kanau szyjki

Fragmenta polyposa endometrii in stadio secretionis - polipowate fragmenty endometrium w fazie wydzielania

Fragmenta portionis viginalis colli uteri normalis et fragmenta endometrii in stadio secretionis ac fragmenta parva mucosae canalis cervicalis - fragmnenty czci pochwowej szyjki macicy zwykego wygldu i fragmenty endometrium w fazie sekrecji oraz mae fragmenty luzwki kanau szyjki

Zobacz take: Sowniczek poj ginekologicznych, aciskich w caoci