Ginekologiczne, aciskie zwroty medyczne: E (sowniczek)

Sowniczek poj ginekologicznych, aciskich E
E

Ectopia glandularis in statu epidermisationis colli uteri - ektopia gruczoowa w stanie epidermizacji szyjki macicy

Electrocauterisatio ovarii sin - kauteryzacja jajnika lewego

Emboliae neoplasmaticae vasorum kauteryzacja - zatory nowotworowe w naczyniach.

Endocervicitis - zapalenie luzwki kanau szyjki macicy

Endocervicitis chronica et endometrium in stadio proliferationis - przewleke zapalenie kanau szyjki i endometrium w fazie proliferacji

Endocervicitis chronica hyperplastica - zapalenie przewleke luzwki kanau szyjki z towarzyszcym rozrostem

Endocervix sine laesionibus - luzwka kanau szyjki bez zmian

Endometriosis - endometrioza

Endometritis acuta - ostre zapalenie bony luzowej macicy

Endometrium atrophicum - endometrium zanikowe

Endometrium dyshormonoticum - stan nieprawidowego (zaburzonego) wygldu luzwki jamy macicy, spowodowane zaburzeniami homonalnymi

Endometrium in stadio proliferationis - endometrium w stadium proliferacji (I faza cyklu trwa od zakoczenia krwawienia do owulacji)

Endometrium in stadio proliferationis tardae partim polyposum - endometrium w fazie proliferacji pnej, czciowo polipowate

Endometrium in stadio recente secretionis - endometrium w fazie sekrecji wczesnej (faza sekrecji - poowulacyjna zwana wydzielnicz lub progesteronow)

Endometrium in statu proliferationis - endometrium w stanie proliferacji

Endometrium in stadio secretionis. Decidua. Villi placentae absunt - endometrium w stadium sekrecji. (Endometrium w stadium oddzielania.) Doczesna. Brak kosmkw oskowych

Endometrium in stadio secretionis incipientis - endometrium w fazie zaczynajcego si wydzielania

Endometrium in tardo stadio secretionis sine villi - endometrium w stadium pnej sekrecji bez kosmkw

Endometrium secretans, endocervix partim in statu epidermisationis et epithelium planum normotypicum - endometrium wydzielajce, luzwka kanau szyjki, czciowo w stanie epidermizacji i nabonek paski normotypowy

Epithelium planum normale - nabonek wielowarstwowy paski zwykego wygldu

Epithelium planum normotypicum - nabonek paski zwykego wygldu

Erosio - naderka

Erosio colli uteri - naderka szyjki macicy

Erosio glandularis colli uteri - naderka gruczoowa szyjki macicy

Erosio glandularis in statu epidermisationis - naderka gruczoowa w fazie epidermizacji

Erosio glandularis colli uteri in statu epidermistationis cum koilocytosi CIN 1, LG SIL - naderka gruczoowa szyjki macicy w stanie epidermizacji z obecnoci kilocytozy. CIN 1. LG SIL - to okrelenia dysplazji maego stopnia, ktra zazwyczaj towarzyszy zakaeniu wirusem HIV Koilocytoza - tu: wykadnik morfologiczny zakaenia wirusem HPV

Erosio papillaris in statu epidermisationis cum inflammations - naderka brodawkowata w fazie epidermizacji z zapaleniem

Examinatio materiae totae - materia przebadany w caoci

Exciso cystis endometrialis ad dextram - wycicie torbieli endometrialnej po stronie prawej

Exciso oviducti dex - usunicie jajowodu prawego

Excochleatio canalis colli et cavi uteri - wyyeczkowanie kanau szyjki i jamy macicy

Excochleatio cavi uteri - wyyeczkowanie jamy macicy

Zobacz take: Sowniczek poj ginekologicznych, aciskich w caoci