Zatrucie aluminium?

Wczoraj obudziy mnie rano mdoci i biegunka, towarzyszyy te temu ataki gorca i delikatne zamroczenie. Pooyem si na 2h. Gdy wstaem byo troch lepiej ale mdoci nie ustpiy, dodatkowo pojawi si bl gowy, osabienie i zamroczenie. Dodam e dzie wczeniej polerowaem aluminium kilka godzin i miaem styczno z pyem aluminium i pastami polerskimi w nie wentylowanym pomieszczeniu. Czy to moe by zatrucie aluminium?
Odpowiada lekarz ukasz Fus:

Zatrucie metalami cikimi zazwyczaj zwizane jest z dugotrwa ekspozycj na metale znajdujce si w poywieniu lub wodzie. Zatrucie aluminium wystpuje bardzo rzadko, opisywane przypadki zazwyczaj dotycz pacjentw z niewydolnoci nerek leczonych dializami. Dugotrway, przewleky kontakt z metalicznymi pyami rwnie o wiele czciej powoduje choroby puc (np. pylic) ni zatrucia. W Pana przypadku opisywane dolegliwoci mog by natomiast spowodowane zatruciem oparami rozpuszczalnikw, olejw lub innych stosowanych chemikaliw. Mdoci, wymioty i biegunka s czstymi objawami w takich sytuacjach i jeeli nie s one bardzo nasilone to nie wymagaj leczenia farmakologicznego, wystarczy odpowiednie nawodnienie (do 3-4 litrw czystej wody niegazowanej - powinno to zaspokoi dziennie zapotrzebowanie i wyrwna wod tracon przez biegunki i wymioty). Jeeli dolegliwoci bd si utrzymywa lub do objaww ze strony przewodu pokarmowego dojd objawy neurologiczne (zaburzenia wiadomoci, spltanie, drgawki lub zaburzenia czucia lub ruchu) powinien Pan natychmiast zgosi si do lekarza.