Wrodzona anomalia ylna?

Mam pytanie, chodzi o wyjanienie wynikw tomografii komputerowej gowy. Obraz sugeruje wrodzon anomali yln w tylnej czci lewej okolicy ciemieniowej widoczne szersze naczynie ylne 3mm. Bierze ono pocztek z y powierzchniowych, a nastpnie przebiega miedzy bruzdami i uchodzi w okolicy yy Galena. Umiarkowanie poszerzona zatoka strzakowa dolna zwaszcza w przednim odcinku. Szersza ya wew.mzgu po stronie lewej oraz niektre naczynia ylne uchodzce do przedniego odcinka w/w zatoki. Poza tym obraz mzgowia prawidowy. Ukad komorowy nieposzerzony. Patologicznie wzmacniajcego si ogniska nie wykazano. Moje pytanie to jedno z tych najczstszych, czy jest o co si martwi? Badania neurologiczne zaczy si od silnego omdlenia.
Odpowiada lekarz Marek Wolski:

Jeli zmiany opisywane s jako wrodzona odmiana anatomiczna to najczciej nie jest powodem do niepokoju. Sugeruj pozostawanie pod opiek lekarza neurologa celem ustalenia przyczyny omdlenia (i jego ewentualnego zwizku z opisywan zmian), szczeglnie jeli omdlenia si powtarzay.