Zdenerwowanie, a wymioty

Za kadym razem gdy bardzo si zdenerwuj pojawiaj si u mnie wymioty. W ostatnim czasie nasilio si to. Budz si w nocy, obudzona przez zy sen i pierwsze co robie to zwracam. Kilka dni ju nic nie jem, bo co zjem to zaraz zwracam. Boj si cokolwiek przekn. Jest to dla mnie strasznie mczce, cigle nie mam siy.
Odpowiada lekarz Marek Wolski:

Prosz koniecznie zgosi si do lekarza internisty celem zebrania wywiadu i wykonania bada dodatkowych. Zanim potwierdzi si diagnoz wymiotw o podou stresowym i zacznie leczy jako takie, naley wykluczy wszelkie inne moliwe przyczyny gwatownych wymiotw - np. choroba refluksowa, zaburzenia neurologiczne, guz przeyku, choroba trzustki.