Jak radzi sobie z nerwic?

Od dwch miesicy mam dziwne objawy tzn. jak si denerwuj (jest to zamartwianie nie zo) mam kucia raz w odku, raz w jelitach i to zdarza si za dnia. Natomiast wieczorem, gdy kad si ju do ka, mam problem ze zaniciem, koatania serca, niekiedy ble w klatce piersiowej, dusznoci i napawaj mnie dziwne myli tj. boj si czadu, gdy od niedawna mieszkam w domu, ktry ogrzewany jest gazem i od tego czasu obawiam si, e ulatnia si czad. Wiem, e to nerwica, gdy robiam wszelkie moliwe badania na wykrycie chorb lub innych nieprawidowoci w moim brzuchu w zwizku z kuciami i jest wszystko ok. Nie wiem jak sobie radzi z objawami nerwicy, jakie leki lub zika zaywa, jak dziaa nerwica, e wywouje takie objawy, dlatego prosz o pomoc w walce z moj nerwic. Z gry dzikuj za odpowied
Odpowiada lekarz Marek Wolski:

Leki tumice objawy zaburze psychicznych s tylko jednym elementem terapii. W Pani przypadku konieczna jest konsultacja z psychologiem lub lekarzem psychiatr i rozpoczcie terapii. Leki czy zioa bd uzupenieniem rozpocztego leczenia.