Amputacja nogi - kiedy nie jest za pno?

Mama ma70 lat, jest po amputacji prawej nogi na wysokoci uda (martwica). Po roku od amputacji stwierdzono, e trzeba i to ju amputowa dalej. Problem jest taki: Mama ma sabe serce i nikt nie chce podj si operacji bo moe serce nie wytrzyma (niema bajpasw). Lekarz powiedzia, e jak bdzie zagroenie ycia (z powodu kikuta) wtedy zrobi amputacje. Tylko nie powiedzia jak to zagroenie si objawia, aby nie byo za pzno bo np. gangrena. Mama nie sypia po nocach od ponad miesica z powodu blu. Prosz poradcie co bo to na pewno nie jest jeszcze sytuacja bez wyjcia.
Odpowiada lekarz Marek Wolski:

Nie mog podj si doradzania w sytuacji Pani mamy bez jej zbadania i zapoznania si z dokumentacj. Zagroenie ycia w tym przypadku moe oznacza ryzyko zakrzepicy naczy i - w konsekwencji - zatorowoci pucnej, lub zakaenia. Ocena naley do leczcego lekarza. Jeli niepokoi si Pani sugeruj zasign opinii u innego chirurga, eby rozwia wtpliwoci.