Bl pod opatk

Mam ble po lew opatk. Pocztkowo miy ostry, kujcy charakter, o teraz tpy bl. Wystpuje on przy ruchach lewej rki, jak wstaj z krzesa, przy leeniu. Mam 60 lat. Ostatnio podwyszy si mi cukier. Po zmierzeniu rano oscyluje w granicach 120-132. Co mi moe by?
Odpowiada lekarz ukasz Fus:

Ble w okolicy opatki zwizane z ruchem i zmian pozycji najprawdopodobniej zwizane s z zaburzeniami w ukadzie ruchu: nacigniciem minia, zmianami zwyrodnieniowymi staww obrczy barkowej lub krgosupa. Czsto podobne dolegliwoci pojawiaj si po wysiku fizycznym, dugotrwaym przebywaniu w niefizjologicznej pozycji ciaa lub po nocy przespanej w niewygodnej pozycji. W takiej sytuacji objawy ustpuj w cigu kilkunastu dni. Jeeli dolegliwoci utrzymuj si naley skonsultowa si z lekarzem rodzinnym, ktry po dokadnym zbadaniu zaproponuje rozpoznanie, zleci dodatkowe badania obrazowe lub skieruje na konsultacj ortopedyczn lub neurologiczn.

Prosz rwnie pamita, e w kadym przypadku wystpienia dodatkowych objaww - szczeglnie blu w klatce piersiowej promieniujcego do rki lub szyi, dusznoci, kaszlu - naley jak najszybciej zgosi si do lekarza.

Podwyszone wartoci glikemii wymagaj potwierdzenia. Prosz zgosi to swojemu lekarzowi rodzinnemu, ktry zleci pomiar glikemii na czczo w krwi ylnej lub wykona badanie obcienia glukoz. Od wynikw bada zaley dalsze postpowanie. Jeeli potwierdzi si nieprawidowa glikemia lub zostanie rozpoznana cukrzyca, pierwszym etapem bdzie prba wyrwnania poziomu cukru poprzez odpowiedni diet. Jeeli dieta nie przynosi efektw, do leczenia wcza si doustne leki przeciwcukrzycowe.