Dyskomfort po lewej stronie klatki piersiowej

Mam 32 lata i od jakich 2-3 tygodni mam dziwny dyskomfort po lewej stronie klatki piersiowej promieniujcy pod lewa pier do okoli opatki czasem mam uczucie pieczenia. Oglnie czuj si zmczona, senna, nie mam energii szybko si mcz, poc si. Zrobiam badania krwi, EKG serca nawet badanie kau wszystko jest ok. Cinienie te prawie ksikowe 126/89 - 130/90. Co to moe by? Dodam, e ble dochodz czasem w okolice karku. Z gry dzikuje za pomoc.
Odpowiada lekarz ukasz Fus:

Wane jest okrelenie, czy blowi towarzysz jakie inne objawy - np. duszno, kaszel lub uczucie koatania serca, oraz w jakich okolicznociach bl si nasila. Uczucie zmczenia niestety jest bardzo mao specyficznym objawem. Wzmoona potliwo, jeeli pojawia si w czasu spoczynku i prowadzi do obfitego pocenia si w nocy moe nasuwa podejrzenie choroby tarczycy, grulicy lub choroby hematologicznej. Pani dolegliwoci blowe mog by spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi krgosupa. Czsto wi si one z uciskiem na korzenie nerww, co prowadzi do powstania parestezji lub nerwoblu w obrbie grzbietu i cian klatki piersiowej.

Jeeli wyniki podstawowych bada krwi (morfologia, CRP, OB) i EKG byy prawidowe, sugeruj, eby skonsultowaa si pani z neurologiem. W dalszej diagnostyce pomocne bd gwnie badania obrazowe - zdjcie RTG klatki piersiowej i krgosupa a take MRI (lub TK) szyjnego i piersiowego odcinka krgosupa.