Osabienie i powikszone wzy chonne

Od jakiego czasu czuje oglne osabienie, spadek masy ciaa, codziennie mam podkrone oczy i kilka dni temu wyczuam u siebie pod pachwin, przy prawej piersi guzka ok. 1cm. Jest on ruchomy i czasami odczuwam kujcy bl w tym miejscu. To samo jest na szyi z lewej strony. Co to moe by i czy powinnam si martwi?
Odpowiada lekarz ukasz Fus:

Prawdopodobnie wyczua Pani u siebie powikszone wzy chonne, jednak aby to potwierdzi potrzebne jest badanie lekarskie. Przyczyny powikszonych wzw chonnych s rne - od niespecyficznych odczynw bdcych reakcj na uraz lub infekcj po powikszenie spowodowane chorob ukadow lub nowotworow. Przesuwalne, bolesne wzy s zazwyczaj spowodowane infekcj.

Proponuj skontaktowa si z lekarzem rodzinnym, ktry zbada guzki i zadecyduje o ich najbardziej prawdopodobnej przyczynie.