Ttno - normy

Jakie powinno by ttno u dorosego czowieka?
Odpowiada lekarz ukasz Fus:

Ttno (a dokadniej - czynno serca) u dorosego, zdrowego czowieka powinno w spoczynku wynosi midzy 60 a 100 uderze na minut. Podczas wysiku fizycznego, w zalenoci od kondycji organizmu - ttno bdzie wysze.

Zobacz wszystkie porady