Osabienie i wysoki puls

Od miesica czuj si osabiony. Mam wysoki puls, nawet po wejciu na schody. Drtwiej mi atwo rce i miaem stany przedomdleniowe, szczeglnie le si czuem w busach i dusznym kociele.
Odpowiada lekarz ukasz Fus:

Szybki puls oznacza szybk czynno serca, ktra moe (a nawet powinna) przyspiesza podczas wysiku fizycznego, rwnie przy wchodzeniu po schodach. Jeli jednak czynno serca jest przyspieszona w spoczynku (ponad 100 uderze/minut) mwimy o tachykardii, ktra jest objawem patologicznym.

Dodatkowe objawy, ktre Pan opisuje - osabienie i stany przedomdleniowe, szczeglnie u modych osb mog by objawem tzw. omdle wazowagalnych. Zdarzaj si one przy nagej pionizacji (np. wstaniu z ka) lub przy dugotrwaym staniu w miejscu (klasycznym przykadem s omdlenia w kocioach). Omdlenia s wtedy czsto poprzedzone osabieniem, zawrotami gowy, pojawieniem si mroczkw przed oczami a nawet drtwieniem koczyn i nudnociami. S one spowodowane zaburzeniami powrotu krwi ylnej do serca, co w efekcie prowadzi do krtkotrwaego niedokrwienia mzgu. Stany takie s przejciowe i

zazwyczaj nie stanowi zagroenia dla zdrowia.

Omdlenia z towarzyszc tachykardi mog rwnie wiadczy o istniejcych zaburzeniach rytmu serca, ktre mog mie grone konsekwencje. Dlatego naley wykona odpowiedni diagnostyk (EKG, 24-godzinne badanie EKG, prba wysikowa, echokardiografia), eby wykluczy istniejc patologi serca. Wreszcie - tachykardia i oglne osabienie mog by powodowane niedokrwistoci (morfologia krwi pozwoli atwo wykluczy t przyczyn).

Zobacz wszystkie porady