Znami czy czerniak?

Jak odrni zwyke piekce znami na skrze od czerniaka?
Do wstpnego rozrnienia czerniaka od znamiona agodnego mona posuy si tzw. "abecadem" czerniaka czyli ocen 5 cech znamiona, ktre oznaczono pierwszymi literami alfabetu (ABCDE). Litera A (ang. asymmetry) oznacza asymetri znamiona. Znamiona agodne maj zazwyczaj regularny ksztat (s okrge lub owalne), nasz uwag powinny za budzi znamiona nieregularne, ktre "wylewaj" si w jedn stron. Litera B (ang. border) okrela granic czyli brzeg znamiona. Znamiona nowotworowe maj zwykle nierwne, poszarpane brzegi z obecnymi zgrubieniami. Litera C (ang. colour) to kolor zmiany, ktry w przypadku czerniaka jest nierwnomierny i niejednolity, z czerwonymi lub czarnymi wstawkami. Litera D (ang. diameter) mwi o rednicy czyli rozmiarze zmiany skrnej - niepokojce s zmiany o rednicy powyej 0,5mm. Ostatni ocenian cech jest ewolucja znamiona (litera E, ang, evolution) czyli zmiana jego ksztatu, koloru i wielkoci z czasem.W przypadku, kiedy zauwaasz u siebie wymienione powyej cechy, zgo si do lekarza dermatologa. Specjalista w dziedzinie dermatologii bdzie w stanie najlepiej okreli, czy podejrzane znami to czerniak czy nie.