Bl z tyu gowy

Od czasu do czasu, zwaszcza rano, pobolewa mnie gowa z tyu. Mam wtedy te mdoci. Co to moe oznacza?
Przyczyn opisanego blu moe by pierwotny bl gowy (klasterowy, migrenowy lub napiciowy) lub bl wtrny powodowany jaskr, nadcinieniem ttniczym, zapaleniem zatok, etc. Bl migrenowy to bl jednostronny, pulsujcy, trwajcy 4-72 h, niekiedy towarzyszu mu tzw. aura, a take nudnoci i wiatowstrt. Dolegliwoci blowe zmniejszaj si podczas leenia w ciemnym pomieszczeniu, ustpuj podczas snu. Ble klasterowe s to natomiast bole jednostronne, wystpujce o tej samej porze dnia, trwaj zazwyczaj ok. 30-180 min. Ble napiciowe to ble obustronne, ktre ulegaj nasileniu pod koniec dnia.

Przedstawione w pytaniu objawy s jednak niewystarczajce do postawienia rozpoznania. Wywiad naleaoby uzupeni m.in. o informacje na temat czasu trwania blu, jego charakteru, czynnikw wyzwalajcych bl czy objaww towarzyszcych.