Bolcy krgosup a ruch

Przewietlenie bolcego krgosupa wykazao, e mam krgozmyk pomidzy trzonami L4, L5 i S1 z obnieniem krka midzykrgowego. Obecnie chodz w gorsecie ortopedycznym. Czy w takiej sytuacji mog chodzi na spacery/dla zdrowia/z kijami Nordic Walking. Jeli tak, to ile czasu?
Spacerowanie ani Nordic Walking nie s przeciwwskazane o ile nie powoduj dolegliwoci blowych ani objaww neurologicznych tj. drtwienie koczyny lub mrowienie. Przed rozpoczciem treningw warto jednak skonsultowa si z ortoped lub rehabilitantem.