Bl wzw chonnych

Czy bl wzw chonnych oznacza biaaczk?
Przyczyn bolesnych wzw chonnych jest najczciej toczca si w organizmie infekcja. W przebiegu chorb hematologicznych takich jak choniaki czy biaaczki zazwyczaj dochodzi do powikszenia wzw chonnych, s one jednak niebolesne. W celu postawienia pewnej diagnozy niezbdne jest badanie lekarskie oraz niekiedy wykonanie bada dodatkowych.