Hemoglobina a anemia

Mam za niski poziom hemoglobiny. Czy to na pewno anemia?
Anemi, czyli niedokrwisto, moemy rozpozna kiedy poziom hemoglobiny we krwi znajduje si poniej dolnej granicy normy - u mczyzn <14 g/dl, u kobiet <12 g/dl (wartoci te mog si rni w zalenoci od laboratorium). W przypadku rozpoznania niedokrwistoci konieczna jest dalsza diagnostyka w celu ustalenia jej przyczyny.