Ospa wietrzna

Czy na osp wietrzn mona zachorowa drugi raz? Moje dziecko j zapao w przedszkolu, a u mnie te pojawiy si dziwne krostki. Podobno u dorosych przebieg ospy jest duo ciszy. Troch si boj.
Zasadniczo na osp choruje si raz w yciu. S jednak opisywane przypadki powtrnego zachorowania. Dzieje si tak gdy pierwsze zachorowanie miao miejsce bardzo wczenie (w cigu pierwszych miesicy ycia), kiedy w organizmie dziecka nadal znajduj si przeciwciaa matki. Inn przyczyn powtrnego zachorowania na osp moe by bardzo agodny, skpoobjawowy przebieg pierwszej choroby. Ospa moe rozwin si drugi raz u osb z obnion odpornoci (przyjmujcych leki immunosupresyjne, zakaonych HIV, chorujcych na nowotwory). Naley te wzi po uwag, e "ospa", ktr przeszlimy w dziecistwie, moga wcale osp nie by. Zdarzaj sie przypadki, gdy jest ona mylona z innymi chorobami zakanymi wieku dziecicego.Osobnym problemem jest ppasiec, ktry moe rozwin si u osoby, ktra wczeniej chorowaa na osp. Nie jest to jednak rzeczywiste zakaenie, tylko reaktywacja "picego" wirusa.Niezalenie od przyczyny, jeeli po kontakcie z osob zakaon wirusem ospy na skrze zacznie pojawia si wysypka lub pcherzyki, warto niezwocznie zgosi si do lekarza. Wczenie rozpoczte leczenie antywirusowe skraca i agodzi przebieg choroby.