Woda w pucach

Skd si bierze woda w pucach?


Niestety, okrelenie "woda w pucach" jest dosy niejednoznaczne. Moe ono opisywa co najmniej dwie sytuacje:1. Gromadzenie sie pynu w pcherzykach pucnych, czyli w przestrzeniach, do ktrych w prawidowych warunkach dochodzi powietrze i gdzie zachodzi wymiana gazowa. Tak sytuacj nazywamy obrzkiem puc. Najczstsz przyczyn obrzku jest lewokomorowa niewydolno serca. W najprostszych sowach - gdy upoledzona jest czynnoci lewej komory krew nie jest wypompowywana z puc. Dochodzi wtedy do zastoju w kreniu pucnym, ronie cinienie w naczyniach i cz osocza "przecieka" do wntrza pcherzykw pucnych. Gromadzcy si tam pyn znacznie utrudnia wymian gazow (transport tlenu do krwi). Innymi przyczynami obrzku mog by rwnie: zapalenie puc, uraz, choroby nerek, choroba wysokociowa.2. Pyn gromadzi si nie w samym pucu, ale w jamie opucnowej, czyli w bardzo cienkiej przestrzeni midzy klatk piersiow a pucem. Fizjologicznie, w jamie opucnowej powinno by okoo 1ml pynu. W zalenoci od rodzaju pynu, ktry si gromadzi, mwimy o przesiku lub wysiku. Pyn przesikowy najczciej ma t sam przeczyn co obrzk puc - zastj w kreniu pucnym lub chorob nerek. Natomiast pyn wysikowy zwizany jest zazwyczaj z istnieniem procesu zapalnego i moe towarzyszy zapaleniu puc, nowotworom, grulicy, chorobom autoimmunologicznym czy zatorowoci pucnej.

eby rnicowa midzy przesikiem a wysikem, naley naku jam opucnow i pobra pyn do badania.