Szczepienie na koklusz

Czy dziecko zaszczepione przeciw kokluszowi moe na niego zachorowa? Kiedy podejrzewa koklusz?
Tak, dziecko moe zachorowa na krztusiec (koklusz) nawet jeli przebyo peen cykl szczepie podstawowych i szczepienie przypominajce. Uwaa si, e ochronny poziom przeciwcia powstay po zaszczepieniu zaczyna stopniowo spada po kilku-kilkunastu latach. Aby temu zapobiec podaje si dodatkow dawk przypominajc w 6 roku ycia. Niestety, czasem i to nie wystarcza. Pen odporno na zachorowanie uzyskuje si u okoo 70-80% szczepionych. Wane jest jednak to, e nawet gdy osoba zaszczepiona zachoruje, to przebieg choroby jest lejszy i duo rzadziej rozwijaj si powane powikania.Krztusiec rozpoczyna si niewinnie - od objaww grypopodobnych trwajcych okoo 1-2 tygodni (godny kaszel, katar, zawienie oczu). Pniej pojawiaj sie charakterysyczne napady instensywnego kaszlu, po ktrych nastpuje apczywy, gboki wdech z charakterystycznym "pianiem". W czasie napadu moe doj do wymiotw lub sinicy. U niemowlt choroba jest szczeglnie grona, poniewa mog wystpi bezdechy, dawienie si i drgawki. Krztusiec trzeba podejrzewa zawsze, gdy u dziecka pojawia si kaszel koczcy si wymiotami.

Nasilenie objaww zmniejsza sie stopniowo, ale uporczywy kaszel moe utrzyma si przez wiele tygodni (nawet do 100 dni, std okrelenie "kaszel studniowy").