Leczenie hemoroidw a biegunka

Czy czopki na hemoroidy mog spowodowa biegunk?
Jak kady lek, rwnie czopki stosowane w leczeniu hemoroidw mog mie dziaania niepodane. Biegunka jest jednak rzadkim powikaniem ich stosowania i wie si niemal wycznie ze stosowaniem czopkw zawierajcych dokuzan sodowy. rodek ten zwiksza objto i zmienia konsystencj mas kaowych, co ma uatwi defekacj, ale w rzadkich przypadkach moe powodowa biegunk. W takiej sytuacji najlepiej odstawi lek lub zmieni na inny.