Mammografia a cia

Jak dugo po mammografii nie wolno zaj w ci?


Nie istniej adne zalecenia, ktre mwiyby, e po badaniu mammograficznym naley odczeka przed zajciem w ci.Promieniowanie jonizujce, ktre wykorzystywane jest w mammografii, nie kumuluje si w aden sposb w organizmie czowieka. Co wicej, w mammografii wizka promieniowania jest skupiona na badanych piersiach a promieniowanie rozproszone, ktre moe dotrze do jajnikw, jest tak mae, e praktycznie niezmierzalne. Nie ma wic ryzyka, e mammografia moe wpyn negatywnie na przysz ciJeeli natomiast badanie zostao wykonane u kobiety bdcej ju w ciy, ale tego nie wiadomej - dziaa zasada "wszystko albo nic". Dotyczy on pierwszych 2 tygodni rozwoju zarodka. Jeeli w tym czasie zadziaa jakikolwiek szkodliwy czynnik to najprawdopodobniej nie wpynie on w aden sposb na dalszy rozwj podu. Jeeli jednak czynnik bdzie odpowiednio silny i spowoduje nieodwracalne uszkodzenia zarodka, dochodzi wtedy do wczesnego poronienia (ktre nierzadko moe zosta przeoczone lub wzite za spniajc si miesiczk).