Drtwienie rki i zaburzenia mowy

O czym wiadczy drtwienie rki i zaburzenia mowy?
O ile samo drtwienie koczyny grnej jest najczniej powodowane uciskiem na nerw (np. w zwyrodnieniu krgosupa szyjnego), o tyle towarzyszce zaburzenia mowy objawy s charakterystyczne dla schorze obejmujcych mzg, czyli orodkowy ukad nerwowy.

Nage, przejciowe -trwajce od kilku sekund do kilkunastu godzin - zaburzenia mowy i drtwienie koczyn, ktore ustpuj samoistnie mog by spowodowane przejciowym napadem niedokrwiennym mzgu (tak zwane TIA - z ang. transient ischemic attack). Zazwyczaj towarzysz temu zaburzenia widzenia, zawroty gowy lub omdlenia. Przyczyn niedokrwienia jest prawie zawsze miadyca, ktra powoduje zwenia ttnic szyjnych doprowadzajcych krew do mzgu. Napady TIA mog przepowiada wystpienie udaru mzgu, dlatego w kadym przypadku potrzebna jest konsultacja z chirurgiem naczyniowym.

Jeeli objawy utrzymuj si przez dugi czas, moe to wiadczy o trwaym uszkodzeniu mzgu spowodowanym niedokrwieniem, albo obecnoci guza.

U modych osb, w szczeglnoci kobiet, opisywane dolegliwoci mog by objawem migrenowych blw gowy z towarzyszc aur. Jeli po napadzie drtwienia rki i zaburze mowy pojawia si silny, tpy, czsto jednostronny bl gowy utrzymujcy si przez kilka godzin - rozponanie migreny jest bardzo prawdopodobne.