Depresja skrywana za umiechem

Aktywni zawodowo, peni wigoru i optymizmu, pewni siebie - tacy s w oczach innych. Tymczasem doskonay humor i umiech to tylko maska, za ktr skrywa si niewypowiedziane cierpienie, niska samoocena i rozpacz.
Co wsplnego ma umiech i depresja? Pozornie nic. W rzeczywistoci okazuje si, e wiele osb cierpicych na to zaburzenie nastroju decyduje si nie pokazywa wiatu swoich wewntrznych dylematw, trosk i mizerii. Aby ukry swj prawdziwy stan, zachowuj si jakby byy szczliwe i pewne siebie. "Smiling depression" (ang. umiechnita depresja) - tak eksperci ochrzcili to coraz powszechniejsze zjawisko.

Pokaza wiatu, e depresja mnie nie dotyczy

Powszechnie przyjo si, e osoby dotknite depresj charakteryzuje smutek, brak energii yciowej, apatia i niezdolno do dziaania. Chorzy zamykaj si w domach, nie s w stanie wyj z ka, ubra si, nieustannie pacz albo w ogle nie okazuj emocji, niejako trwaj w upieniu, zarzucajc wszystkie obowizki. Zazwyczaj objawy s sygnaem, e co jest nie tak. O ile wystpuj. Tysice osb z problemem depresji nie tylko nie zdradza adnych symptomw, ale wysya zupenie odwrotne sygnay. Umiecham si, jestem szczliwy, doskonale radz sobie z rzeczywistoci - to czsto faszywe informacje, ktre maskuj prawdziwy problem: depresj. Dlaczego stosujemy tak strategi?

W naszym spoeczestwie wci panuje przekonanie, e depresja wynika ze saboci charakteru. Za wszelk cen chcemy postrzega si jako ludzi sukcesu, czyli takich, ktrzy ze wszystkim sobie radz i umiej dostosowa si do wspczesnego, czasem szaleczego, tempa ycia. Przyzna si do problemu? To dla osb cierpicych jeden z najgorszych moliwych scenariuszy. Wybieraj inny. W cigu dnia s efektywne, realizuj powierzone zadania, prnie dziaaj. Po powrocie do domu, wracaj do mrocznego wiata swoich lkw i obaw, smutki atakuj ze zdwojon si. Nastpnego dnia schemat si powtarza, i tak w koo: udawany entuzjazm i optymizm - totalny rozpad i upadek. Kiedy runie domek z kart? Moe niemal w kadej chwili, poniewa dobra forma psychiczna jest po prostu odgrywana. Ktrego dnia takim osobom moe zabrakn si na stwarzanie pozorw, e s szczliwi i peni werwy. Dochodzi do zaamania, nie pojawiaj si w pracy, unikaj przyjaci i znajomych, czsto nawet przez dugi czas.

ycie pen par z depresj

Z obawy przed wykluczeniem z ycia zawodowego i spoecznego osoby z depresj, niejednokrotnie, o ile s w stanie, dziaaj na penych obrotach: pracuj na cay etat, prowadz dom, nie rezygnuj ze spotka towarzyskich. Problem zaczyna si, gdy zostaj same i musz zmierzy si z wewntrznymi demonami, ktrych nie pokazuj na zewntrz. W wielu przypadkach same nawet nie s wiadome, e stany, ktre przeywaj wiadcz o rozwijajcym si zaburzeniu albo odmawiaj przyjcia do wiadomoci, e co jest nie tak. W kocu s w stanie funkcjonowa, inni odbieraj ich jako radosnych i doskonale sobie radzcych. Idylla jest zudna. Ataki paniki, lki, bezsenno, brak apetytu, a nawet myli samobjcze - to niektre z objaww, ktre towarzysz im na co dzie. Nikt jednak nie ma o tym pojcia, a oni s pozostawieni sami sobie.

"Moja depresja nigdy nie przejawiaa si niemonoci opuszczenia ka, rezygnacj z dotychczasowych aktywnoci. Ciko pracowaam, utrzymywaam kontakty z innymi. Jednak w rodku czuam si bezwartociowa, wstydziam si samej siebie" - mwi jedna z kobiet dotknitych zaburzeniem na amach "The Daily Mail". Specjalici twierdz, e osoby ukrywajce depresj za umiechem najczciej potrafi trzyma swoje ycie w ryzach, a ich funkcjonowanie w wiecie zewntrznym moe pozosta niezmienione przez dugi czas. Jednak to, e inni nie dostrzegaj zaburzenia, nie znaczy jeszcze, e problem przestaje istnie. Za to przynajmniej na jaki czas nie istnieje w oczach innych, w tym pracodawcw.

Pracownik emocjonalnie niepenosprawny

Pracodawcy licz ewentualne zyski i straty. Osoba chora nie jest mile widzianym pracownikiem. Nie jest w peni wydajna, nie wiadomo, czy mona na niej polega, czy wytrzyma presj - twierdz pracodawcy. Podobne sdy wynikaj przede wszystkim ze strachu i niewiedzy, czym jest zaburzenie. A w postrzeganiu wielu jest po prostu emocjonalnym inwalidztwem wicym si z czasow niezdolnoci do pracy. Badacze twierdz, e jedna na pi osb spord tych, ktrzy informuj pracodawc o problemach psychicznych w konsekwencji traci prac. W wietle tych statystyk nie dziwi, e osoby cierpice na depresj obawiaj si zawiadomi o chorobie przeoonych.

Czy pracodawca rzeczywicie ma si czego ba? Depresja ma wiele twarzy. Czasem jedynym zauwaalnym jej objawem, szczeglnie w przypadku osb, ktre bd co bd sobie radz, s drobne problemy z koncentracj i pamici. Pracownicy z tak form depresji niejednokrotnie s bardzo efektywni zawodowo, wietnie radz sobie z obowizkami. Dobrze natomiast, jeli takie osoby maj poczucie, e w razie pogorszenia si ich stanu zdrowia, bd mogy wzi par dni wolnego na zregenerowanie si.

Planuj samobjstwo z umiechem na twarzy

Jednym z bardziej znaczcych zagroe w przypadku osb z depresj, szczeglnie t skrywan za pozornym optymizmem, s samobjstwa. Specjalici twierdz, e bardzo czsto takie osoby maj przewiadczenie, e nie mona im pomc (co jest nastpstwem tego, e w rzeczywistoci nawet o ni nie zabiegaj). Umiechaj si, wydaj si spenione, ale w tym samym czasie planuj w jaki sposb skoczy ze sob. Wanie dlatego tak wane jest szybkie diagnozowanie chorych, zwikszanie wiadomoci ludzi na temat zaburze nastroju i ich rozpoznawania oraz wskazywanie, w jaki sposb mog si leczy i pokona chorob.

Nie bd twardy, daj sobie pomc

Czy to ju depresja czy po prostu chwilowy gorszy nastrj? Eksperci twierdz, e powinnimy zada sobie pytanie, czy gorszy stan towarzyszy nam dzie czy dwa czy moe trzy miesice. Krtkoterminowe spadki formy zdarzaj si kademu z nas, jeli jednak smutek, bezsilno i poczucie rozdarcia trwa mimo mijajcego czasu, powinien to by sygna alarmowy.

Postawa w rodzaju "poradz sobie sam" lub "nic mi nie jest" to najgorsze, co moe zrobi osoba z problemem . Wysiki, eby nikt nie zauway choroby i presja, w wielu wypadkach pogbiaj objawy depresji. Przez lata niezdiagnozowani, pozbawieni wsparcia, nieleczeni - te wanie czynniki le u podstaw postpujcych konsekwencji, zarwno natury psychicznej (wci nie umiem sobie poradzi, wci zawodz), jak i zawodowej i prywatnej (dlaczego nie potrafi tak jak inni czy obowizkw, po powrocie z pracy dopada mnie przeraenie i lk).

Depresja jest podstpna, wielokrotnie dyktuje cierpicym myli, ktre zniechcaj do zasignicia profesjonalnej pomocy, czyli tego, co zrobilibymy z ca pewnoci w przypadku innego rodzaju problemu zdrowotnego, np. zapalenia puc czy zamanej nogi. Trudno sobie wyobrazi pacjenta, ktry w takiej sytuacji umiechaby si i twierdzi, e nic mu nie dolega i da rad sam.

Gdzie mona szuka pomocy? Dobrym kierunkiem bdzie gabinet psychoterapeutyczny. Po pierwsze specjalista zdiagnozuje, czy w danym przypadku pojawi si ju problem depresji czy to tylko chwilowa niedyspozycja. Po drugie zaleci dalsze kroki, da wsparcie. W ramach terapii behawioralno - poznawczej(Czytaj o rnych podejciach w psychoterapii)
specjalista uczy identyfikowania faszywych, utrudniajcych funkcjonowanie negatywnych myli, pokazuje, jak przeprogramowa sposb mylenia o sobie i wiecie na bardziej produktywny. Jeli okae si, e depresja ma charakter endogenny, czyli u jej rda le raczej zmiany na poziomie biochemicznym, nie zdarzenia w wiecie zewntrznym, psychoterapeuta zasugeruje wizyt u lekarza psychiatry w celu dobrania leczenia farmakologicznego. Metody relaksacyjne, nauka efektywnego radzenia sobie ze stresem, rozmowa z wspierajc osob, z ludmi majcymi podobny problem - sposobw na walk z depresj jest naprawd duo. Nie jestemy i nie powinnimy by bezsilni. Szukanie pomocy jest najlepsz metod na to, eby j znale. Jeli jeste w stanie pracowa, podtrzymywa relacje osobiste prognoza jest cakiem optymistyczna. Nie tra ycia, uwierz, e to co dzi czujesz, wcale nie musi zosta z tob na zawsze.

Zobacz take:

4 gwne rda stresu. Na pewno wiesz?

Jak doy setki?

Zabjcy libido

Czy zdarza ci si ukrywa depresyjne uczucia za umiechem?