Tajniki mskiego orgazmu

Dla mczyzny orgazmem koczy si wikszo stosunkw. Sztuk nie jest wic najczciej to, by go osign, ale by go osign w odpowiednim momencie. By da kobiecie szans na spenienie i samemu dowiadczy jak najsilniejszych wrae.
Na temat mskiego szczytowania jest nieco mniej publikacji ni na temat kobiecego orgazmu, o ktrym napisano cae elaboraty i ktry analizuje si ze wszystkich stron. A to dlatego, e mski orgazm jest jakby prostszy, bardziej fizjologiczny, zwizany z wytryskiem nasienia. Niektrzy twierdz, e doznania kobiet w tym wzgldzie s duo gbsze i e mczyni maj czego kobietom zazdroci. Nie oznacza to jednak, e panowie przeywaj jaki gorszy orgazm. Jest on po prostu inny.

Co on czuje?

Orgazm poprzedza tzw. faza plateau. Kiedy mczyzna wkroczy w t faz, zdaje sobie ju spraw, e od wytrysku dziel go tylko sekundy. W czasie krtkiego plateau jdra unosz si i powikszaj, przyspiesza si oddech i ttno, wzrasta cinienie krwi oraz napinaj si minie cae-go ciaa cznie z miniami twarzy, co powodu-je niezamierzony grymas. Szczeglnie mocno kurcz si minie odbytu i poladkw. Mczyzna przyspiesza i wchodzi w partnerk z coraz wikszym impetem, gdy stoi ju na krawdzi orgazmu. Z chwil rozpoczcia szczytowania pcherzyki nasienne, w ktrych zgromadzone zostao nasienie, zaczynaj si intensywnie kurczy, by wyrzuci nasienie do moczowodu. Kurczy si rwnie prostata, wyrzucajc wyprodukowany przez siebie pyn. Te skurcze mczyzna odczuwa jako ogromnie przyjemn pierwsz faz orgazmu. Chciaby j przeduy, jest to jednak niemoliwe - nieuchronnie wstpuje w szczytowe stadium orgazmu. Nastpuj skurcze moczowodu i czonka, dziki ktrym sperma wyrzucana jest na zewntrz. W drugiej fazie odczucia rozkoszy s zwizane z objtoci wypychanego nasienia - im jest wiksza, tym wiksza przyjemno. Dlatego wanie mczyni deklaruj, e orgazm w czasie pierwszego stosunku jest intensywniej odczuwany ni ten podczas drugiego czy trzeciego zblienia.

Po wszystkim

Po osigniciu orgazmu mskie podniecenie gwatownie spada, nastpuje, tzw. ulatnianie si reakcji seksualnych, czego widocznym objawem jest gwatowne wiotczenie czonka. Wraca normalne ttno i czstotliwo oddechw, wiat, jeszcze niedawno rozmazany, znw nabiera ostroci. Docieraj sygnay, ktre na moment stay si niedostrzegalne (np. sycha dwik telefonu lub muzyk w tle). Niektrzy mczyni ze zdwojon si odczuwaj w tym momencie swoje potrzeby - gd, pragnienie, ch zapalenia papierosa. Inni znueni zapadaj w sen. Typowe tylko dla mczyzn jest w tej fazie inne zjawisko - tzw. okres nieposuszestwa. Krtko po orgazmie mczyzna nie moe ponownie ulec podnieceniu seksualnemu, nie jest te w stanie kontynuowa czynnoci erotycznych, a jeli - to z wielkim trudem. Dlatego tak wane jest, aby partner zawsze dba o zaspokojenie kochanki przed wasnym orgazmem. Wane jest rwnie to, by po zakoczeniu stosunku nie zostawia jej samej. Ona wolniej si podnieca, ale te wolniej wychodzi ze stanu podniecenia. Podczas gdy on gotowy jest ju do innych dziaa, ona nadal potrzebuje jego bliskoci, czuoci, intymnej rozmowy. Jeli mczyzna tego nie wie albo woli o tym nie pamita, to jego partnerka ma do niego jawn pretensj lub wprawdzie nic nie mwi, ale odbiera jego zachowanie jako wyraz braku gbszych uczu dla siebie. Czuje si potraktowana instrumentalnie i narasta w niej niech do zblie. Trzeba to mie na uwadze, by unikn potencjalnych konfliktw i w ostatniej fazie zblienia nie popsu atmosfery midzy partnerami.

Kiedy czas na powtrk?

I w tym wzgldzie adnych norm nie ma. Zaley to od indywidualnego temperamentu, ale take od dnia i nastroju. Niektrzy mczyni w pewnych sytuacjach s zdolni do powtrzenia caego aktu po 5-10 minutach (znane s przypadki modych chopcw, ktrzy w cigu 10 minut byli w stanie osign nawet trzy orgazmy). Inni musz odczeka kilkadziesit minut, kilka godzin lub nawet dni, by znw poczu narastajce podniecenie.

Nasienie na pitk

Lekarze bij na alarm. Ocenia si, e co pita para regularnie wspyjca bez zabezpiecze ma trudnoci z poczciem potomka. Od kilku lat pojawiaj si doniesienia o pogarszajcej si jakoci nasienia mczyzn. Panowie produkuj mniej plemnikw, ich ruchliwo jest coraz sabsza i jest to jeden z elementw, ktry - jak sdz biolodzy - odpowiada za zmniejszajcy si przyrost naturalny w pastwach europejskich. Dlaczego tak si dzieje? Dlaczego mody, sprawny, z pozoru cakowicie zdrowy mczyzna ma problemy ze swoj podnoci? Najoglniej rzecz ujmujc, winne s cywilizacja, tryb ycia, choroby, na ktre jestemy naraeni, a ktrych nie leczymy, leki, ktrych wiele zaywamy, stres. Palenie tytoniu zmniejsza ruchliwo plemnikw i skraca czas ich przeycia. Otyo, brak ruchu, a take dziaania przeciwne, czyli zbyt intensywne wiczenia wytrzymaociowe, rwnie ograniczaj produkcj plemnikw. Co zatem robi? Rzuci palenie, zaywa ruchu i uprawia sport w rozsdnych ilociach. Do tego stosowa waciw diet, najlepiej niskotuszczow, koniecznie bogat w selen i cynk, ktre s niezbdne do prawidowego powstawania i dojrzewania plemnikw. Naturalnym rdem cynku s owoce morza, kieki pszenicy, chuda woowina i wieprzowina, fasola, nasiona dyni i odtuszczone mleko, za selenu - cae ziarna zb, czosnek, kurczak oraz rwnie owoce morza. Przed rozpoczciem stara o dziecko mczyzna moe rwnie wspomc swoje nasienie, stosujc specjalne preparaty witaminowe dla panw dostpne w aptekach bez recepty.

Gdy koniec przychodzi zbyt szybko

Jak sprawi, by wasze erotyczne uniesienia trway duej? Jak ju pisalimy, nie ma adnej normy okrelajcej, ile powinien trwa stosunek - wszystko zaley od oczekiwa i preferencji obojga partnerw. Jednym wystarcza trzyminutowy seks, a inni narzekaj na przedwczesny wytrysk po kilkunastu czy kilkudziesiciu minutach urozmaiconych igraszek. Przedwczesny wytrysk mona wic zdefiniowa tylko w jeden sposb - za wczesny, by oboje partnerzy mogli seks uzna za udany. Jeli zdarza si na pocztku wspycia, to w zasadzie mona go uzna za norm, albowiem wynika z fizjologicznej w modym wieku nadpobudliwoci seksualnej, wysokiego poziomu podniecenia i rekompensuje j zdolno do wielokrotnych stosunkw w krtkim czasie.Jeli jednak mimo zdobywania dowiadczenia mczyzna nadal odnosi wraenie, e nie panuje nad reakcjami swojego ciaa i to one, a nie on, rzdz jego kontaktami seksualnymi, warto, by nad sob popracowa.

 • Praktyka czyni mistrza

  Problem kontrolowania wytrysku to nic innego jak umiejtno panowania nad wasn fizjologi. Aby to zobrazowa, posuymy si prost i - wybaczcie - mao romantyczn analogi: mae dziecko siusia, gdy poczuje potrzeb, niezalenie od tego, czy akurat si bawi, kpie, pi czy je. Jednak dorosym ludziom to si nie zdarza, gdy nauczyli si kontrolowa swoje potrzeby fizjologiczne. Potrafi si wstrzymywa do momentu, a bd ku temu odpowiednie warunki. Wytrysk jest tak sam fizjologi jak ch oddania moczu i trzeba po prostu nauczy si nad nim panowa. Specjalne techniki mog w tym pomc.

 • Prbujemy do skutku

  Wczesny wytrysk czsto wywouje rosnc niech mczyzny do seksu. Nie udao si raz, nie udao drugi, wic partner, podejmujc kolejne prby, z gry zakada, e s skazane na niepowodzenie. Zaczyna unika seksu, uprawia go okazjonalnie, a to jest podstawowy bd. Dlatego e regularne i czste zblienia s lekarstwem na t przypado. Dlatego rada dla panw: jeli stosunek trwa bardzo krtko, sprbuj go po kilku minutach powtrzy. Jeeli i tym razem skoczy si szybko, nie szkodzi - zrbcie to po raz kolejny. I tak do momentu, kiedy poczujesz, e kochasz si ju troch na si. Uwierzcie, e ta metoda, cho prosta, przynosi bardzo dobre efekty. Wymaga jednak - jak wikszo terapii seksualnych - wsppracy i wyrozumiaoci ze strony partnerki.

 • Toast odwoany

  Tak wanie moe si kojarzy inna technika powstrzymywania wytrysku zwana technik zaciskania. W czasie penetracji, gdy czujesz zbliajcy si wytrysk, wycofaj si i chwy czonek mocno ca doni, kciukiem naciskajc od gry na cewk moczow - tak jakby trzyma szampana i pilnowa, eby korek nie wyskoczy. Dobrze, jeli towarzyszy temu odsunicie myli od tego, co si dzieje - jeeli miae zamknite oczy, otwrz je i rozejrzyj si po pokoju, lub odwrotnie, jeli widok nagiej partnerki bardzo wzmaga twoje podniecenie, zamknij oczy i sprbuj odpdzi od siebie stymulujce wizje. Gdy napicie nieco opadnie, moecie znw zacz si kocha. Oczywicie nie naley si spodziewa, e wszystko pjdzie po waszej myli ju za pierwszym razem, jednak wiczc w ten sposb, po jakim czasie na pewno zauwaycie popraw.

 • Zosta mistrzem gry wstpnej

  Pamitajcie, e seks to nie tylko penetracja. Zanim partner nauczy si kontrolowa swoje reakcje na tyle, by kobieta miaa czas rozkoszowa si jego bliskoci w trakcie stosunku, moe stara si sprawi jej przyjemno pieszczotami, zanim zaczn si kocha. Gdy zaspokoi jej podanie, na pewno sam nieco si rozluni, bo zmniejszy cic na sobie presj ("Co bdzie, jeli znw j rozczaruj?"). Ona za bdzie w stanie okaza mu wicej cierpliwoci.

 • Kiedy do lekarza

  Jeeli wszelkie "domowe" metody zawodz i mimo prb podejmowanych wsplnie przez partnerw nad problemem wczesnego wytrysku nie udaje si zapanowa, nie ma co godzi si ze swoim losem, tylko naley zgosi si do lekarza seksuologa. Przyczynami uporczywego wczesnego wytrysku mog by nadpobudliwo nerwu sromowego, nadwraliwo odzi czonka czy nieprawidowo zakodowane zachowania seksualne. Specjalista moe mczynie pomc, trzeba jednak da mu t szans i uwierzy, e si uda. Najgorsze, co mona w tej sytuacji zrobi, a co, niestety, robi wielu mczyzn, to nie robi nic. Zwalaj win na partnerk albo uznaj, e sami s do kitu, i utrwalaj ze nawyki. Im wicej lat mija, im duej mczyzna tkwi w swojej dysfunkcji, tym trudniej potem si z ni upora i jemu, i lekarzowi. A to nie tylko mski problem. Cierpi na tym rwnie kobieta. W kocu zawiedziona, nieusatysfakcjonowana, rozdraniona nie chce seksu albo wrcz ma ochot na zmian partnera, co jeszcze bardziej douje mczyzn i pogbia jego problem.

  Fina si spnia

  Na drugim biegunie kopotw z wytryskiem znajduje si tzw. wytrysk opniony. Wprawdzie zdarza si znacznie rzadziej ni przedwczesny wytrysk, ale si zdarza i jest rwnie kopotliwy. Polega na tym, e stosunek trwa i trwa, staje si mczcy, bolesny dla partnerki, a podniecenie mczyzny utrzymuje si cigle na tym samym poziomie, nie narasta i nie zblia si do finau albo po dugim czasie opada bez finau. Jeli tak si zdarzyo raz, nie ma o czym mwi. To by po prostu zy dzie. Ale jeli sytuacja si powtarza lub staje si reakcj sta, zdecydowanie naley si tym zaj. Wytrysk opniony lub nawet brak wytrysku to zaburzenie nerwicowe, ktrego przyczyn naley szuka w zym nastawieniu mczyzny do seksu albo do konkretnej partnerki. Jeli on czuje do niej niech, boi si, e ona "wrobi" go w ci, lub czuje, e z jakiego powodu postpuje niewaciwie, to reakcja moe by wanie taka. Bardzo czsto mczyzna nie do koca uwiadamia sobie, co go blokuje. Czasami nawet udaje orgazm, eby zakoczy ten mczcy akt i unikn tumaczenia przed kobiet. Ale i tak gniecie go lk, przecie czuje, e to nie jest normalne. W takiej sytuacji powinien poszuka pomocy u lekarza. Trzeba znale przyczyny dysfunkcji, aby mc zwalczy jej objawy.