Faceci coraz czciej odmawiaj seksu

Stereotypowo to zazwyczaj kobiet "boli gowa" niemal na sam widok rozpalonego partnera. W rzeczywistoci okazuje si jednak, e mczyni wymiguj si rwnie czsto. Nie chc, bo a to zjedli za duy posiek, a to zamiast seksu wol gry komputerowe - pokazuj ostatnie badania. Czym tumacz si mczyni i co moe si kry za tymi wymwkami?
Zbyt peen odek po obfitym posiku, pogoda, rozpraszajce zwierzta domowe - to niektre z czciej podawanych mskich wymwek. Eksperci obawiaj si, e w niektrych przypadkach mczyni odmawiaj, aby ukry problemy z zaburzeniami erekcji.

Mczyni odmawiaj nie rzadziej ni kobiety. Dlaczego nie chc seksu?

Okazuje si, e mczyni s tak samo skonni do wymigiwania si od seksu jak kobiety. Badania przeprowadzone na 2 tys. osb przez Lloyds Pharmacy Online Doctor wskazuj, e 60 proc. mczyzn odmwio partnerce seksu ze wzgldu na zmczenie. Co drugiemu mczynie zdarzyo si za tumaczy brakiem nastroju. Czasem powody s bardzo prozaiczne.

Drogie panie, jestecie ciekawe, co najczciej jeszcze powstrzymuje waszych partnerw od seksu? Ot, badania pokazuj, e s to... psy i koty zagldajce do sypialni i rozpraszajce, ch pogrania w gry komputerowe oraz poczucie przepenienia po obfitym posiku.

Obnione mskie libido - znak ostrzegawczy?

W wikszoci sytuacji prawdopodobnie nie ma nic niepokojcego w tym, e i mczyznom zdarza si odmawia. Z drugiej strony specjalici ostrzegaj jednak, e w przypadku mczyzn utrzymujcy si brak ochoty na seks i obnione libido czsto jest ostrzeeniem, e z mskim zdrowiem dzieje si co nie tak. Spadek popdu seksualnego to jeden z objaww np. depresji i niektrych chorb somatycznych. Badacze przypuszczaj, e odmowa moe take by po prostu prb ukrycia przed partnerk zaburze seksualnych tj. zaburzenia erekcji. Jak czste to zjawisko?

Maskowanie zaburze seksualnych. Komu powiedziaby o zaburzeniach erekcji?

Co czwarty uczestnik badania przyzna, e w jakim momencie ycia mia problemy z erekcj. 7 proc. badanych wyznao, e nie udaje im si ju osign penego wzwodu. Okazao si take, e jedynie 16 proc. spord ich partnerek zdawao sobie spraw z tego, e ich partnerzy maj problemy z zaburzeniami seksualnymi. Eksperci podkrelaj, jak du presj mczyni odczuwaj w sypialni i jak bardzo ich samoocena zaley od tego, czy si "sprawdzaj" jako kochankowie.

Prawie jedna pita badanych panw (17 proc.) bya przekonana, e niezdolno do osignicia wzwodu natychmiast po rozpoczciu aktywnoci seksualnej oznacza ju problem.

Z bada wynika, e 1 na 4 mczyzn wyznaje, e nie uprawia seksu. Procent nieaktywnych seksualnie panw po 55. roku ycia ronie natomiast a do 42 proc.

Komu mczyzna powie w przypadku pojawienia si problemw ze osigniciem wzwodu? 47 proc. panw twierdzi, e w razie kopotw udaaby si do lekarza specjalisty. Prawie co czwarty badany (24 proc.) podzieliby si ta informacja z partnerk. Natomiast wicej ni co pity (21 proc.) mczyzna przyzna, e nie byby w stanie z nikim rozmawia na ten temat.

Zaburzenia erekcji: wci temat tabu wrd mczyzn

Przyjo si, e zaburzenia erekcji to problem, ktry dotyka dopiero mczyzn pomidzy 56. a 65. rokiem ycia, jednak niekoniecznie jest to prawda. "Zaburzenia erekcji mog dotyczy mczyzn w kadym wieku, jednak nie musi to oznacza koca ycia seksualnego" - mwi dr Tom Brett z "Lloydspharmacy Online Doctor".

"Zaburzenia erekcji to wci temat tabu wrd mczyzn. Tymczasem jest to bardziej powszechne zjawisko ni nam si wydaje. To wane, eby mczyni czuli si komfortowo, aby rozmawia z lekarzami o zdolnoci do osignicia i utrzymania erekcji" - zaznacza. Szczeglnie, e, jak dodaje lekarz, istnieje wiele metod leczenia tego zaburzenia, ale te czsto jest ono jedynie objawem innego, powaniejszego problemu zdrowotnego tj. cukrzyca i choroby serca.Chcesz mie stay dostp do naszych treci? Docz do nas na Facebooku!

Chcesz si dowiedzie wicej, co Ci niepokoi, zapytaj lekarza

Masz problem natury psychologicznej, co Ci niepokoi, zapytaj psychologa

Zdjcie Libido Plus herbata 50 g Zdjcie Sensha Catuaba - libido Ci oszaleje Zdjcie DAA Ultra - Maksymalnie podnosi libido 30 kaps Zdjcie Love SEX, najsilniej zwikszy Twoje libido
Libido Plus herbata 50 g Sensha Catuaba - libido Ci ... DAA Ultra - Maksymalnie pod... Love SEX, najsilniej zwiks...
zobacz inne kosmetyki i suplementy erotyczne w
materiay partnera