Seksualna (r)ewolucja: jak zmieniy si nasze zachowania seksualne w cigu ostatnich dekad?

Alfred Kinsey ponad 60 lat temu wywoa skandal obyczajowy, publikujc swoje sawetne raporty obnaajce zachowania seksualne wczesnych ludzi. Wynikao z nich jasno, e w seksie jestemy bardziej wyzwoleni ni si powszechnie uwaao. Teraz naukowcy powtrnie zajrzeli do naszych sypialni, aby przekona si, co si zmienio od tamtego czasu. Czego si dowiedzieli?
Badacze z Indiana University przepytali prawie 6 tys. osb na terenie Stanw Zjednoczonych o ich ycie seksualne. Wyniki wkrtce maj si ukaza w programie "Seks w Ameryce" (cz dokumentalnej serii "Curiosity") emitowanym w kanale "Discovery Channel". Badanie ma obrazowa przemiany, ktre zaszy w yciu seksualnym od czasu wykonanych ponad 60 lat temu kontrowersyjnych i przeomowych i jak na tamten okres raportw "Zachowanie seksualne mczyzny" i "Zachowanie seksualne kobiety" Alfreda Kinseya, amerykaskiego biologa, uwaanego za ojca rewolucji seksualnej.

Pocztki rewolucji seksualnej, czyli Kinsey i jego raporty

Poowa XX wieku, Stany Zjednoczone, purytaskie spoeczestwo, w ktrym obowizuje mit szczliwej, monogamicznej rodziny. O seksie nie mwi si wcale, chyba e poprzez pryzmat prokreacji, obowizuj surowe moralne standardy. W tym wszystkim pojawia si Kinsey, ktry nie waha si pyta ludzi o ich kowe poczynania, take, o zgrozo, te natury homo czy biseksualnej oraz autoerotycznej. Efekt? Nagle okazuje si, e wiksza cz osb, z ktrymi rozmawia (a jest ich ponad 11 tys.) dopuszcza si jakich praktyk seksualnych, ktre nie godz si z wczesn obyczajowoci: przyznaje si do seksu przed lub pozamaeskiego, seksu oralnego czy masturbacji. Wszystkiemu towarzyszy atmosfera skandalu, na Kinseya spywa fala krytyki, po czci susznej, dotyczcej m. in. bdw metodologicznych, nieprawidowoci w doborze grupy badanych. Tak czy inaczej, lawiny zmian nie da si ju zatrzyma. Raporty staj si pretekstem do dyskusji na tematy wczeniej nieporuszane, dyskusji nad tym, gdzie jest granica midzy norm, a patologi.

Pocztek XXI wieku. Coraz czciej za normalne w seksie uwaa si to, na co dana osoba (lub/i jej partner) ma ochot, a nie wpywa to negatywnie na jej funkcjonowanie. Coraz wicej staje si preferencj, coraz mniej zaburzeniem, a publiczny osd w wikszoci przypadkw nie dociera ju pod kodr do prywatnych sypialni. Dzisiaj wolno nam wicej? Jak zmiany spoeczno-kulturowe odbiy si na zachowaniach seksualnych wspczesnych ludzi?

Seks oralny - czemu nie?

Najwiksz zmian w cigu ostatnich dekad okazaa si rosnca popularno seksu oralnego. Coraz wicej z nas decyduje si na ten rodzaj intymnoci i dotyczy to zarwno seksu oralnego w wykonaniu panw, jak i pa. Jak to wyglda w procentach?

Obecnie a 91 proc. amerykaskich mczyzn przyznao, e partnerka dostarcza im przyjemnoci poprzez seks oralny. W raporcie Kinseya takie dowiadczenia deklarowao zaledwie 30 proc. panw.

W przypadku kobiet trend ten jest rwnie zauwaalny. Ponad 60 lat temu 25 proc. kobiet przyznao, e partner pieci je oralnie. Dzi twierdzio tak ju 88 proc. badanych.

Kobiety nie boj si eksperymentw w ku?

"Kobiety bardziej polubiy rnorodno w seksie. Tylko 55 proc. badanych pa jest wierna jedynie pozycji misjonarskiej. Kobiety, ktre prbuj co najmniej 5 rnych pozycji seksualnych, deklaruj, e osigaj orgazm w 98 przypadkach na 100" - donosi "New York Post". Niezy wynik, ale czy aby na pewno?

85 proc. mczyzn pytanych, czy ich partnerki szczytoway w trakcie ostatniego wsplnie odbytego stosunku seksualnego, odpowiedziao, e tak. W tym samym czasie tylko 64 proc. pa udzielio twierdzcej odpowiedzi. Skd ta dysproporcja?

"Z ca pewnoci wiemy, e niektre kobiety udaj orgazmy. Pokazuje to, e t rzecz, nad ktr powinnimy wci pracowa jest komunikacja w zwizku i w ku" - mwi Debra Lynne Herbenick, badaczka zajmujca si zdrowiem publicznym.

Masturbacja wrd mczyzn - chleb powszedni

Co mona wywnioskowa z ostatniego badania o zachowaniach seksualnych mczyzn? Na pewno to, e masturbacja wrd panw jest zjawiskiem powszednim. Przyznaj si do niej mczyni ze wszystkich grup wiekowych. Najczciej zwaszcza ci pomidzy 30. a 39. rokiem ycia. Spord nich ponad 70 proc. deklaruje, e masturbowao si w cigu ostatniego miesica.

Mczyni coraz czciej nie maj problemu z przyznaniem si do zachowa autoerotycznych. Co natomiast z tymi o charakterze homoseksualnym? Przyzwolenie spoeczne na kontakty msko-mskie zdaje si by niskie.

Biseksualnych mczyzn jest wicej ni nam si wydaje?

Co ciekawe, z bada wynika, e mczyni mog by w wikszym stopniu zorientowani biseksualnie ni si powszechnie uwaa. 8 proc. badanych panw opisao siebie jako cakowicie homoseksualnych, natomiast 14 proc. przyznao si do seksu oralnego z drugim mczyzn, w ktrym byli stron biern. Liczby te zdradzaj jedynie procent mczyzn, ktrzy maj ju na koncie dowiadczenia z przedstawicielami tej samej pci.

Seksualny repertuar w rozbudowie

"Amerykanie rozszerzyli swj seksualny repertuar. Odkrywamy, e jest bardzo, bardzo wiele sposobw dowiadczania seksualnoci i przy zachowaniu bezpieczestwa" - puentuje badanie Herbenick. Co Wy na to, jak Waszym zdaniem zmieniaj si zachowania seksualne na europejskim, czy bardziej lokalnie - polskim- gruncie?Chcesz mie stay dostp do naszych treci? Docz do nas na Facebooku!

Masz problem natury psychologicznej, co Ci niepokoi, zapytaj psychologa