Serdeczno - klucz do dobrego ycia? Bd zmian, ktrej pragniesz dla wiata

Dawaj umiech, by zyska umiech. Uwag, by zyska uwag. Czas, by zyska czas. Spraw, by kto bliski poczu si wyjtkowy i doceniony. Bo by moe ju zapomnia, jak wany jest dla ciebie. By moe zapomniae o tym nawet ty. Jak odbudowa nadwtlone relacje z ludmi i ze wiatem?
Zapewne masz wok osoby, ktre lubisz, kochasz, szanujesz czy darzysz jak sympati. To wietnie, bo znaczy, e potrafisz kocha. Pytanie tylko czy okazujesz je co dzie? Czsto w ferworze obowizkw gdzie nam to umyka. W przeciwiestwie do ponagle i w gruncie rzeczy nieistotnych "pilnych" spraw. By moe relacje midzy tob a kim dla ciebie wanym ju od dawna nie nale do najlepszych, a ciepe uczucia szczelnie okrywa warstwa pretensji, poczucie krzywdy, liczne niedomwienia, domysy, e "jemu/ jej ju na mnie nie zaley".

W obydwu przypadkach serdeczno moe zdziaa cuda. W tym pierwszym pozwoli wybrzmie ciepym uczuciom, by moe pomoe zreanimowa lekko nadwtlone przyjanie i mioci czy doda wicej witalnoci tym do tej pory satysfakcjonujcym. W tym drugim, serdeczno jest w stanie zrobi wyrw w skamienielinie i by moe pojawi si w wiateko w tunelu.

Potrzeba bycia docenionym jest uniwersalna - pisze w "Psychology Today" Isadora Alman, psychoterapeutka, seksuolog, autorka ksiek o tematyce psychologicznej i seksuologicznej oraz poczytnej rubryki "Ask Isadora". W nowym zwizku czy relacji z duszym staem, dla kobiet i mczyzn, starszych i modszych - wylicza. Docenienie oznacza, e pokazujesz drugiej osobie, e ci na niej zaley, e jest dla ciebie wana.

Dawaj yczliwo, by zyska yczliwo

To, co dajesz najczciej mnoy si i wraca jak bumerang. Gdy jestemy yczliwi dla innych - przy zachowanym szacunku dla siebie i asertywnoci - inni staj si yczliwi dla nas. Wyobramy sobie, e jeste na spotkaniu towarzyskim i wanie przedstawiono ci grupce nieznajomych. Umiechasz si i mwisz, e mio ci ich pozna, artujesz. Szansa, e zapoznane osoby odwzajemni si tym samym jest zdecydowanie wiksza ni, gdy podejdziesz ze smtn min, nie mwic nic. Podobne scena moe si rozegra wszdzie i w rnych konfiguracjach. Z obcymi i bliskimi: gdy wchodzisz do warzywniaka i witasz si ze sprzedawc czy gdy wracasz do domu po pracy i witasz domownikw sowami... No wanie, jakimi? "Dlaczego tu taki baagan?" czy moe "Jak dobrze was widzie!". Dziaa tu prosta zasada: dawaj wiatu to, czego sam od niego chcesz. Dawaj yczliwo, by zyska yczliwo. Dawaj uwag, by zyska uwag. Swj czas, by zyska czyj czas. I tak dalej.

Wybacz sam sobie i daj prawo innym wybaczy w ich tempie

Postanowie okaza yczliwo osobie, z ktr masz na pieku? C, nigdy niewiadomo, co zrobi z twoim gestem druga strona. Jest moliwe, e go odrzuci, bdzie podejrzliwa: "czy on/ ona ma jak ukryt intencj, czego ode mnie chce?". Jednak jeli twoja yczliwo nie stworzy lepszego gruntu pod rozwizywanie zaszoci, to bardzo prawdopodobne, e nie byo to w ogle moliwe. Druga osoba przeywa na swj sposb i w swoim tempie to, co midzy wami si dzieje lub dziao. Jeli kaliber konfliktu by spory, nasycenie emocji w niej rwnie moe by jak fala tsunami. Dopiero gdy pozwoli sobie w peni dowiadczy wszystkich kbicych si w niej uczu: zoci, poczucia krzywdy, bezsilnoci, bdzie gotowa poda ci rk. Trzeba si jednak liczy z tym, e to nigdy nie nastpi. Ma do tego prawo. Wtedy warto, aby uzna swj i jej udzia w konflikcie i wybaczy sam sobie. Druga osoba tkwi w poczuciu skrzywdzenia jak skaa i na wszelkie prby zajednania sprawy napina si jak kot gotowy do ataku? Pomyl o niej ciepo z yczliwoci i zajmij si swoim yciem.

Bezinteresowne ciepe uczucia do wiata to nie tylko co, co robimy dla innych, lecz take i by moe przede wszystkim - co, co robimy dla siebie. Gdy masz serdeczno w sobie, wiat nigdy nie bdzie a tak ponury, a ty, niezalenie od tego, kogo napotykasz, bdziesz y w przyjaniejszym otoczeniu ni kto obok, kto szuka jej tylko na zewntrz.

Inni si na ciebie uwzili czy raczej ty uwzie si na innych?

Jak masz by serdeczny, jeli wszyscy si od ciebie odwrcili, wiat jest niesprawiedliwy, nikt ci nie rozumie, nie liczy si z tob? Czsto wydaje ci si, e inni s wobec ciebie wrogo nastawieni, wic wci walczysz z rzeczywistoci, np. urzdzajc awantury, lub przeciwnie unikasz jej, zamykasz si w sobie? Niektre osoby maj tendencje, by wrogo do siebie samego, projektowa na innych. W gruncie rzeczy, to nie inni ich nie szanuj, uwaaj za gorszych, a oni sami nie ceni siebie. Po czci zdarza si to czasem kademu z nas, s osoby, ktre robi to nieustannie. Myl, e mog w sobie mie zo skierowan do siebie czasem dziaa obezwadniajco, wic zmieniamy wektor i emocj przekierowujemy na wiat zewntrzny, to jego chcemy zmieni. Tyle, e to nie tam znajduje si prawdziwa przyczyna i rozwizanie problemu. Nie czekaj a kto postawi ci przed drzwiami to czego chcesz, zacznij od siebie. "Bd zmian, ktr pragniesz ujrze w wiecie" - powiedzia niegdy Mahatma Gandhi.

Jeli dajesz serdeczno i nie dostajesz jej w zamian

Jeli jednak dajesz, a druga strona ci ponia, odbiera siy, zastanw si, czy to, co robisz jest doceniane i traktowane z szacunkiem przez obdarowywanych. Jeli nie, lepiej zadziaa wyrane postawienie granic ni wskrzeszanie w sobie pokadw dobroci. Jeli jeste empatycznym "dawaczem" moliwe, e w pierwszej kolejnoci przyda ci si nauka dawania nie tyle innym, co najpierw sobie, aby to samo uzyska od siebie i wiata. Czego moe ci brakowa? yczliwoci, wyrozumiaoci, szacunku czy mioci do samego siebie. W psychologii jak w arytmetyce: nie mona z radoci dawa czego, czego sam nie masz. Dopiero gdy zadbasz o siebie, moesz bez obaw dzieli si zasobami z innymi.

Jak sprawi, by kto poczu si wyjtkowo

yczliwo nic nie kosztuje, nie jest czasochonna, nie mczy. Koszty s niskie. Potencjalne zyski - wysokie. Zastrzyk energii, dobre samopoczucie, satysfakcjonujce relacje, przyjazna atmosfera: to niektre z moliwych korzyci. Nie masz pomysu, jak j wdroy w ycie? Oto niektre ze sposobw na okazanie innym swojej sympatii Isadory Alman.

1. Rb mae dedykowane prezenty

To moe by czyja ulubiona czekoladka czy ksika autora, za ktrym kto przepada. Nie chodzi o wielko czy warto materialn, chodzi o to, e o tej osobie pomylae. Rwnie dobrze zamiast wrczenia podarunku moesz wykorzysta swoje umiejtnoci, aby zrobi co dla drugiej osoby. Jeli potrafisz gotowa, zapro j na przyrzdzon wasnorcznie kolacje, jeli nie - choby na kaw czy herbat. Pobaw si z dzieckiem w to co lubi najbardziej, zrb partnerowi masa. Moliwoci jest mnstwo. Cel: sprawi, aby ten kto poczu si zadbany, wyjtkowy. Wielokrotnie prezenty tego rodzaju s pamitane znacznie duej i lepiej ni nawet najkosztowniejsze podarunki.

2. Nie szczd innym dotyku

Nie, nie chodzi wcale o intymny dotyk. Raczej o przyjacielskie przytulenie na przywitanie, dotknicie czyjego ramienia, gdy si mijacie. Dotyk to oznaka bliskoci, a jego ranga bywa porwnywana do potrzeb fizjologicznych. Ju na pocztku XX wieku pewien lekarz Johns Hopkins zauway, e brak dotyku zmniejsza szans niemowlt na przeycie. Odkry, e w sierocicach, w ktrych koncentrowano si jedynie na potrzebach fizjologicznych trafiajcych tam niemowlt, wikszo z dzieci nie doywaa nawet roku. Jeszcze inne badania dowodz, e za spraw dotyku, poprawie ulega nasz nastrj i poczucie jednoci: czujemy si bardziej poczeni ze wiatem. Znaczcy, wedug naukowcw, moe okaza si nawet tak z pozoru nieistotny i najczciej nieuwiadomiony kontakt jak przypadkowe zetknicie palcw, np. przy wrczaniu dokumentw. Naukowcy zauwayli, e osoby, ktre czsto i przy licznych okazjach dotykaj si nawzajem, niby przypadkiem, w przelocie, czuj si ze sob swobodnie, darz si sympati.

3. Dziel si ciepymi wspomnieniami

I to wspomnieniami z udziaem bliskiej osoby. "Pamitasz ten dzie, kiedy si poznalimy... Mylaem wtedy, e.... A latem zeszego roku, gdy bylimy razem na wakacjach... To byo urocze, kiedy ty...". Im wicej, tym lepiej. wiadomo, e jest si zauwaanym, e kto o nas pamita i ciepo wspomina dziaa jak pochwaa - zauwaa Alman. Komu jest przyjemnie, a ty masz szans przypomnie sobie, jak mio spdzae niegdy z t osob czas i wypeni si dobr energi.

Masz moc, aby uczyni ten wiat lepszym miejscem

Wszyscy mamy w sobie moc, aby uczyni ten wiat lepszym miejscem. Nie tyle wiekopomnymi, przeomowymi odkryciami, co po prostu powiedzeniem komu "dzie dobry", umiechem, pomocn doni, komplementem. Mae zmiany s czsto najbardziej skuteczne i suma sumarum zbieraj si na wielk przemian. A ty, od czego zaczniesz swoj?

Autorka artykuu: Magorzata Skorupa - psycholog, psychoterapeutka, redaktorka serwisu Zdrowie.gazeta.pl, konsultantka Telefonu Zaufania dla Osb Dorosych w Kryzysie Emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Autorka wielu publikacji z zakresu psychologii oraz rozwoju osobistego. Przyjmuje w prywatnym gabinecie.Chcesz mie stay dostp do naszych treci? Docz do Zdrowia na Facebooku!