Gdzie można poddać się terapii?

W przypadku głębokiego uzależnienia od heroiny (jego stopień ocenić może wyłącznie specjalista) najbardziej polecany jest pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym.
Tam w oderwaniu od dotychczasowego środowiska, od kłopotów szkolnych, problemów domowych można zająć się wyłącznie nauką życia bez narkotyku. Pobyt w ośrodku, w zależności od oferowanego tam programu, trwa od kilku miesięcy do dwóch lat, a czasem dłużej. W wielu ośrodkach można kontynuować naukę, w ramach terapii podejmować pracę.

Dane tu przedstawione mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidualnej porady lekarskiej.

Więcej o: