Co to jest detoks? Czy ten zabieg moe wyleczy alkoholika?

Detoks czyli odtrucie to zabieg medyczny majcy doranie oczyci organizm osoby zatrutej alkoholem.
To nie jest leczenie!

Organizm alkoholika w zaawansowanym stadium uzalenienia domaga si zwikszonych dawek alkoholu, a na spadek poziomu alkoholu we krwi chory reaguje psychicznym i fizycznym cierpieniem: ma stany lkowe, wpada w depresj, mog pojawi si u niego omamy, cierpi na bezsenno, poci si, pojawia si drenie ciaa, torsje, biegunki, objawy podobne do grypy itp. By nie cierpie, chory ponownie wic siga po alkohol. W efekcie wpada w pijacki cig, ktry moe trwa wiele dni, tygodni, a nawet miesicy. W tym czasie traci apetyt, niewiele je, co dodatkowo osabia zatruty alkoholem organizm. Chory nie jest w stanie o wasnych siach przerwa tego bdnego krgu. Pomc mu moe dokonane przez lekarza odtrucie, w trakcie ktrego organizm alkoholika zostanie "przepukany", otrzyma witaminy i pyny odywcze w formie kroplwki oraz rodki zmniejszajce poziom napicia nerwowego.

Po odtruciu chory czuje si lepiej, ale nadal jest osob uzalenion. Jeli nie podejmie leczenia, rycho ponownie signie po alkohol, wpadnie w nastpny cig - i trafi na kolejne odtrucie.

W ostatnich latach pojawio si w polskich gazetach mnstwo ogosze oferujcych odtruwanie w domu pacjenta. Naley zachowa ostrono w korzystaniu z usug niesprawdzonych firm.

Naley te pamita, e odtrucie ma sens tylko wtedy, gdy stanowi wstp do kompleksowej terapii odwykowej. Samo w sobie moe by wrcz szkodliwe, bo uwalnia pacjenta od cierpie spowodowanych piciem. To przecie marzenie kadego alkoholika: mc pi bez ogranicze i nie mie kaca! W dobrze pojtym interesie chorego ley, by konsekwencje pijastwa byy dla niego jak najdotkliwsze - tylko to moe go bowiem skoni do podjcia decyzji o leczeniu.

Dane tu przedstawione maj jedynie warto informacyjn i nie mog zastpi indywidualnej porady lekarskiej.