"A teraz robimy dziecko"- jak niepodno wpywa na relacje z partnerem i emocje?

Niepodno to nie tylko problem medyczny. Trudnoci z poczciem dziecka, chcia nie chcia, odzwierciedlaj si w relacji. Mog wpywa na ycie seksualne pary, powodowa kopoty w komunikacji, a w oglnym rozrachunku obnia satysfakcj ze zwizku.
Kobiety i mczyni, starajc si o dziecko, inaczej radz sobie z emocjami. Rnice w reakcjach w przypadku problemw z poczciem potomka mog powodowa zaburzenia w komunikacji midzy partnerami, ktre czsto le u podstaw konfliktw.

Kobieta i seks zadaniowy: "zrbmy to, zastosujmy tamto"

W obliczu niemonoci zajcia w ci paniom najblisza jest postawa, ktr mona zawrze w dwch sowach - "robimy dziecko". Seks przestaje by zblieniem dwch osb, ktre ma suy przyjemnoci i budowaniu wizi. Dochodzi do jego biologizacji - zaznacza seksuolog prof. Zbigniew Lew-Starowicz. Partner staje si dawc nasienia, poycie nabiera charakteru zadaniowego, traci na spontanicznoci.

Wyniki hormonw - estradiolu, FSH, LH, testosteronu, inne - na naszym forum panie starajce si o dziecko dziel si wynikami ostatnio robionych bada, z dbaoci o szczegy relacjonuj wizyty lekarskie, wspieraj si emocjonalnie.

Kobiety maj tendencje do zwierzania si innym i koncentrowania si na niepodnoci i staraniach o potomka. Czsto komunikuj si ze swoimi partnerami, uywajc trzeciej osoby liczby mnogiej, ich przekazy mog nabiera rozkazujcego wydwiku. "Zrbmy to, zastosujmy tamto" - sysz mczyni od partnerek w kontekcie prb prokreacyjnych.

Mczyzna: bagatelizowanie sprawy

"Mj m nie chce i na badania nasienia, cigle uwaa, e wina jest po mojej stronie. On jest supersamcem" - wyznaje na naszym forum uytkowniczka o pseudonimie "krope". Inna forumowiczka pisze, e gdy tylko rozpoczyna rozmow na temat "zachodzenia w ci" i niepodnoci, jej partner tylko si denerwuje i absolutnie nie chce kontynuowa wtku.

Jakie znieksztacenia zachowania s typowe dla mczyzn? Prof. Lew-Starowicz wymieni m. in. opr przed poleceniami i zadaniami, niech do przyznawania si do bdw, pocieszanie majce na celu bagatelizowanie sprawy. Panowie w przeciwiestwie do bardziej wylewnych pa, utosamiaj mwienie o kopotach prokreacyjnych z obnieniem statusu - zaznacza. Std mog by mniej skorzy do rozmw na ten temat ni ich partnerki. Tymczasem kobiety najchtniej o niczym innym by nie mwiy. On czuje dyskomfort, ona ma pretensje - konflikt gotowy.

Trudnoci w relacji: ona czuje potrzeb rozmowy, on unika tematu

Ona oczekuje rozmowy na trudny dla niej temat, on jej unika. W ten tak rny sposb chroni swoje emocje. Jak to moe si skoczy? Prof. Lew-Starowicz mwi, e problemy w komunikacji midzy partnerami bezowocnie starajcymi si o dziecko w niektrych przypadkach prowadz m. in. do zaniku zainteresowania seksem, spadku satysfakcji z poycia czy zaburze podniecenia i orgazmu.

Ucieczka od rodzicielstwa - zaburzenia seksualne

Czasem natomiast jest zupenie odwrotnie. To zaburzenia seksualne (tj. zaburzenia erekcji, popdu, orgazmu, dyspareunia i pochwica) s pierwotn przyczyn niepodnoci - opowiada seksuolog. Dzieje si tak, np. gdy podwiadomie wcale nie chcemy mie potomka, nie widzimy si w roli ojca czy matki. Wtedy wystpujce zaburzenia seksualne s po prostu wyrazem ucieczki od rodzicielstwa - zaznacza seksuolog.

Tekst powsta w oparciu o wypowiedzi ekspertw w trakcie II Sympozjum "Niepodno - klinika i praktyka"Chcesz si dowiedzie wicej, co Ci niepokoi, zapytaj lekarza

Masz problem natury psychologicznej, co Ci niepokoi, zapytaj psychologa

Chcesz mie stay dostp do naszych treci? Docz do nas na Facebooku!

Zdjcie Podno, niepodno, bezpodno Zdjcie Niepodno i rozrd wspomagany Zdjcie Niepodno i rozrd wspomagany Zdjcie Niepodno. Szkoa przetrwania
Podno, niepodno, bezp... Niepodno i rozrd wspoma... Niepodno i rozrd wspoma... Niepodno. Szkoa przetrw...
zobacz inne zdrowie i medycyna w
materiay partnera