"Dziewczynki s gupsze od chopcw, a antykoncepcja zabija mio". Tego ucz w szkoach na Wychowaniu do ycia w rodzinie

Prezerwatywy maj tak due otwory, e plemniki i wirus HIV bez problemu przedostaj si przez nie. Niestosowne zachowanie chopcw wobec dziewczyn "ley w ich naturze", a karmienie piersi to metoda antykoncepcyjna. To tylko niektre "prawdy" przekazywane modziey na zajciach majcych przygotowywa j do ycia w rodzinie. Czego jeszcze mona dowiedzie si na lekcjach?
Docz do Zdrowia na Facebooku!

O tym, e edukacja seksualna w polskich szkoach pozostawia wiele do yczenia wiadomo od dawna. Problemy zaczynaj si nie tylko na poziomie merytorycznym. Niejednokrotnie zdarza si, e lekcje prowadzi pani od biologii, wychowania fizycznego czy katechetka.

Obraz wychowania do ycia w rodzinie opisali sami zainteresowani w ankietach przeprowadzonych na prob Grupy Edukatorw Seksualnych "Ponton".

Nie pytaj mnie

Mimo e Wd, czyli Wychowanie do ycia w rodzinie nie jest przedmiotem obowizkowym to wikszo respondentw przyznaje, e w ich szkole s takie zajcia. Niestety, to jak wygldaj i jak s prowadzone budzi ogromne wtpliwoci. Prowadzcy s nieprzygotowani, albo speszeni i zawstydzeni. Tumacz si uczniom, e "nigdy tego nie prowadzili i zupenie nie wiedz, co maj mwi". Norm jest "wciskanie" Wd na zastpstwie za inne lekcje lub ich odwoywanie. Jeli ju lekcj uda si przeprowadzi wyglda ona jak godzinny wykad. Cz nauczycieli decyduje si na projekcj filmu. Dyskusja czy zajcia angaujce ca grup to rzadko.

To, jeli nie szkoa to moe rodzice? - Niestety, zwykle sami nie maj wiedzy na temat seksualnoci, bo nikt nie uczy ich, jak maj na ten temat rozmawia ze swoimi dziemi, czuj si skrpowani i zawstydzeni -zadaniem szkoy jest wesprze zarwno rodzicw, jak i dzieci. Szkoa powinna by miejscem, gdzie dziecko/nastolatek tak wiedz moe zdoby. Tym bardziej, e nastolatki domagaj si tych informacji, chtnie uczestnicz w zajciach z edukacji seksualnej, zadaj mnstwo pyta, chc, aby dorose osoby bez wstydu i skrpowania potrafiy przekaza im wiedz - mwi dr Izabela Jderek, seksuolog.

Ksidz, pani od biologii lub pan do W - Fu

Kto prowadzi zajcia? To, jak si okazuje kopotliwe zadanie najczciej spada na osoby wykadajce biologi, przyrod, ekologi a w dalszej kolejnoci: histori, wiedz o spoeczestwie, wiedz o kulturze, zajcia artystyczne i religi. "Prawdziwi" pedagodzy, psycholodzy czy ginekolodzy na lekcjach - to niestety rzadko.

Problemem jest nie tylko kadra, ale i dostosowanie poziomu wiedzy do wieku. Zdarza si, e 8-9 letnie dzieci ogldaj na lekcji religii "Niemy krzyk" - mocny film antyaborcyjny.

W 1/4 przypadkw informacje przekazywane na lekcjach powielay stereotypy. Materiay bardzo czsto przedstawiaj seksualno jako co negatywnego i wstydliwego. Wzmacniaj powszechne mity, w tym ten, e homoseksualno to choroba. Prowadzcy zajcia Wdnie zawsze korzystali z przeznaczonych do tego podrcznikw. Zdarzay si przypadki, e zamiast niego sigali po encykliki Jana Pawa II.

- Szkoa to miejsce gdzie powinno si zdobywa rzeteln wiedz z kadego przedmiotu. Tak samo naley traktowa edukacj seksualn. Nie wolno przekazywa nikomu nieprawdziwych informacji dotyczcych tak fundamentalnych kwestii, wanych dla prawidowego rozwoju psychoseksualnego, powiela krzywdzce mity. Niestety, pomimo tego, e szkoa jest miejscem wieckim, to co czsto stoi na przeszkodzie w we wprowadzeniu zaj tego zakresu, to osobisty wiatopogld i przekonania, ktre nie s poparte merytorycznymi argumentami - mwi seksuolog.

Bo dziewczyna ma by skromna

Wydawaoby si, e przekonanie o wyszoci mczyzny nad kobiet ju dawno odeszo do lamusa. Niestety, okazuje si, e na szkolnych zajciach z wychowania do ycia w rodzinie takie podejcie jest nadal aktualne. W czasie lekcji prowadzonych specjalnie dla dziewczynek, nastolatki mogy usysze m.in. e chopak nie moe wiedzie o waszej menstruacji, bdzie obrzydzony i nie bdzie chcia si z wami kontaktowa. Prowadzca podkrelaa, e dziewczyny musz dba o wygld i by skromne, inaczej mog zosta prostytutkami (szczeglnie, jeli nie s dziewicami). Chopcy za musz troszczy si o rozwj intelektualny, a kade nieodpowiednie zachowanie w stosunku do pci przeciwnej moe by usprawiedliwiane, gdy "to ley w ich naturze".

Jedna z ankietowanych napisaa, e "nauczycielka w podstawwce powiedziaa, e jeli m gwaci on, to ona "powinna nie swj krzy" i pozosta przy mu". Wspycie z mem to jej obowizek. Wpisywalimy do zeszytu, w ramach notatki informacj, e kobiety s gupsze od mczyzn. - Niestety, w temacie seksualnoci modzie jest zdana sama na siebie i na internet, w ktrym najwicej jest nieprawdziwych informacji, ktre modzie potem sobie przekazuje. Brak wiedzy powoduje mnstwo negatywnych konsekwencji, podejmowanie zachowa seksualnych opartych na przymusie i presji, brak zabezpieczenia lub kojarzenie jej z grzechem. Niejednokrotnie nastolatki "doksztacaj si" przez pornografi, ktra ksztatuje wizj relacji interpersonalnych opartych na przemocy i uprzedmiotowieniu - komentuje seksuolog.

Co z t antykoncepcj?

Okazuje si, e szkoa nie jest miejscem gdzie mona uzyska rzeteln wiedz jak naley si chroni przed chorobami przenoszonymi drog pciow oraz niechcian ci. Wikszo pogadanek o antykoncepcji ograniczaa si do wyliczenia skutkw ubocznych, uczniowie mogli usysze m.in., e:

- antykoncepcja jest za, bo biorc kogo za ma/on, obiecujemy go kocha, a tymczasem odrzucamy jego plemniki/jajeczka;

- zaywanie piguek antykoncepcyjnych prowadzi do nieodwracalnych zmian w organizmie, powoduje raka i choroby weneryczne;

- prezerwatywy maj mikrootwory wiksze od plemnika i wirusa HIV, wic nie zabezpieczaj ani przed ci ani przed chorobami;

- prezerwatywy powoduj nerwic u modych mczyzn

- kobieta jest podna tylko przez kilka godzin w cyklu

Za jedyne bezpieczne i suszne nadal uchodz naturalne metody planowania rodziny (w tym metoda termiczno-objawowa, kalendarzyk, a czasami nawet stosunek przerywany).

Przygotowany przez "Ponton" raport "Sprawdzian (z) Wd, czyli jak wyglda edukacja seksualna w polskich szkoach?" to jedynie wierzchoek gry lodowej, ktry pokazuje jak wiele trzeba jeszcze naprawi. Cigle powielane stereotypy czy mity cho czasem miesz powinny budzi niepokj. Ministerstwo Edukacji Narodowej wie o problemie i pracuje nad wasnym projektem zmian. Czy to si uda i czy w szkoach w kocu przestanie si powtarza, te same od lat, wyssane z palca bzdury, czas pokae.Czytaj take:

Stosunek seksualny krok po kroku

"Gdy zapytalimy o seks oralny, pani prawie si rozpakaa" (Raport o seksie Polakw)

Seks nastolatkw - co na to Polacy?

Hormony w antykoncepcji - powoduj tycie i rujnuj zdrowie. Skd si bior mity?

Piguka "po" - obalamy mity i wyjaniamy jak dziaa