Depresja

Objawy

- obniżenie nastroju, chory nie odczuwa radości i przyjemności

- lęk i niepokój

- w postawie chorego widać cierpienie, np. zgarbione plecy, opadnięte kąciki ust, wzrok wbity w ziemię

- chorego przepełnia uczucie beznadziejności, natrętne myśli o śmierci i samobójstwie

- zanik lub znaczące ograniczenie aktywności ruchowej

- bezsenność lub senność nadmierna

- jadłowstręt lub nadmierny apetyt

- osłabienie libido

- często nasilenie objawów rano

Przyczyny

Zwykle są złożone. Może być to obciążenie genetyczne. Depresja może też wystąpić jako reakcja na ciężką chorobę, silny stres, traumatyczne przeżycie, może być związana z alkoholizmem lub nadużywaniem innych środków uzależniających, a także z obecnością chorób somatycznych.

Ryzyko zachorowania

Jest wyższe u kobiet.

Leczenie

Farmakologiczne:

- leki przeciwdepresyjne, np. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), takie jak m.in. fluoksetyna, fluwoksamina, citalopram, escitalopram, sertralina czy paroksetyna;

- leki przeciwdepresyjne o budowie pierścieniowej, np. imipramina, klomipramina, amitryptylina, nortryptylina, dezypramina;

- inhibitory monoaminooksydazy (IMAO): moklobemid; psychoterapia; w rzadkich przypadkach stosuje się elektrowstrząsy.