Nawracające zapalenie chrząstek

To bardzo rzadkie, pojawiające z nieznanych dotąd przyczyn schorzenie prowadzi do stopniowego uszkodzenia i zdeformowania struktur chrzęstnych. Zmiany mogą dotknąć praktycznie każą z chrząstek występującą w ludzkim organizmie. Bardzo często współistnieje z innym schorzeniem, bez odpowiedniego leczenia może doprowadzić do śmierci pacjenta.
Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

Nawracające zapalenie chrząstek najczęściej atakuje osoby w piątej dekadzie życia, a przyczyna jej rozwoju nie jest znana. Zdaniem specjalistów ma ona podłoże immunologiczne i znacznie częściej dotyka kobiety, niż mężczyzn.

Nawracające zapalenie chrząstek - objawy

Najbardziej charakterystycznym objawem choroby są współistnienie zapalenia ucha środkowego oraz wewnętrznego prowadzące do deformacji małżowiny. Stan zapalny zmienia także kształt nosa, dodatkowo pojawiają się krwotoki, niedrożność oraz nieżyt surowicy. Zmiany dotykają również stawy nadgarstka, śródręczno-paliczkowe, międzypaliczkowe bliższe. Jednak u większości pacjentów dolegliwości ze strony stawów ustępują samoistnie. Nawracające zapalenie chrząstek rzadko ogranicza się tylko do struktur kostnych. W układzie krążenia dochodzi do niewydolności zastawki aortalnej i mitralnej, zapalenia mięśnia sercowego oraz naczyń krwionośnych. U części pacjentów pojawiają się nawracające zapalenia spojówek, twardówki, nadtwardówki, siatkówki, naczyniówki. W skrajnych przypadkach pacjenci całkowicie tracą wzrok.

Szczególnie u starszych pacjentów obserwuje się zmiany skórne o bardzo różnym charakterze. Czasem mają formę pęcherzy, guzków i owrzodzeń na kończynach wraz z towarzyszącą im martwicą. Choroba niejednokrotnie zaburza funkcjonowanie układu nerwowego. Obok bólu głowy mogą pojawić się drgawki oraz niedowład nerwów czaszkowych. Jednak chorzy, u których rozpoznaje się później NZC, do lekarza zgłaszają się m.in. z gorączką, osłabieniem, sennością oraz ze znaczną utratą masy ciała.

W grupie największego ryzyka znajdują się osoby cierpiąc m.in. z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów, mieszana choroba tkanki łącznej, tocznia rumieniowatego, guzkowego zapalenia tętnic, zesztywniającego zapalenia kręgosłupa, cukrzycy typu 1, niedoczynności tarczycy bądź łuszczycy.Nawracające zapalenie chrząstek - diagnoza

Przy stawianiu rozpoznania u pacjentów, u których w oparciu o wywiad podejrzewa się nawracające zapalenie chrząstek, wykorzystuje się tzw. kryteria McAdamsa. Należą do nich:

- nawracające zapalenie chrząstek obu małżowin usznych

- zapalenie wielowarstwowe bez nadżerek

- zapalenie chrząstki nosa

- zapalenie struktur ocznych

- zapalenie chrząstek dróg oddechowych

- uszkodzenie układu przedsionkowo - ślimakowego charakteryzujące się utratą słuchu, szumem w uszach lub zawrotami głowy.

Nawracające zapalenie chrząstek diagnozuje się kiedy występują trzy z sześciu kryteriów, występuje jedno z kryteriów i w badaniu histopatologicznym pojawiają się zmiany w chrząstkach lub pojawia się stan zapalny w dwóch lub więcej odrębnych lokalizacjach. Dodatkowo morfologia wykazuje m.in. podwyższone OB., CRP oraz niedokrwistość. Badanie moczu uwidacznia białkomocz oraz krwiomocz.

Nawracające zapalenie chrząstek - leczenie

Jeśli zmiany w organizmie chorego nie są duże znaczną poprawę przynoszą glikokortykosteroidy. U pacjentów, u których nie ma poprawy zastępuje się je lekami immunisupresyjnymi (nie są one stosowane w przypadku zmian w aorcie). Coraz częściej jednak w leczeniu podobnych schorzeń wykorzystuje się tzw. leczenie biologiczne . Polega ona przyjmowaniu środków pozwalających regulować, stymulować lub pobudzać wytwarzanie białek, co jednocześnie daje możliwość wpływania na ich reakcję biologiczną. Nie prowadzą one do zatrzymania rozwoju choroby, ale znacznie osłabiają jej postęp i łagodzą objawy.

Czytaj także:

Choroba zwyrodnieniowa stawów

Okresowa puchlina stawów (Nawracająca puchlina stawów)

Łuszczycowe zapalenie stawów

Kostniakochrzęstniakowatość (Osteochondromatosis)

Choroba Perthesa

Więcej o: