Zawa ucha rodkowego

Mechanizm prowadzcy do zawau ucha rodkowego niczym nie rni si od tego, ktry moe rozwin si w sercu czy pucu. I podobnie jak w innych przypadkach moe prowadzi do gronych powika, dlatego bardzo wana jest jak najszybsza konsultacja z lekarzem.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Zawa dotyka najczciej tylko jedno ucho i moe by konsekwencj zwenia, zatkania - np. w przebiegu zakrzepicy - naczynia krwiononego lub wylewu krwi. Czasem zdarza si, e zawa ucha rodkowego stanowi powikanie po grypie, znacznie czciej dotyka osoby majce problemy z kreniem.

W sytuacji, gdy krew nie dociera do ucha, skupione wok naczynia komrki nerwowe zostaj uszkodzone. Prowadzi to do utraty suchu, jeli w por chory nie trafi do lekarza.

Czytaj take:

Zawa serca - objawy

Zawa wtroby

Zawa puca

Zawa mzgu, czyli udar niedokrwienny mzgu

Zawa jelita