Subkliniczna niedoczynno tarczycy

Tarczyca to bardzo kapryny a zarazem niezwykle wany gruczo. Jej niestabilny ?charakter? sprawia, e pojawiajce si w jej obrbie choroby dugo nie daj adnych uchwytnych objaww. Pacjenci o ich istnieniu czsto dowiaduj si podczas rutynowych bada. Jednym z tego typu schorze jest subkliniczna lub, jak bywa czasem nazywana, utajona niedoczynno tarczycy.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Schorzenie duo czciej rozpoznawane jest u kobiet po 45 roku ycia, osb z autoimmunologiczn chorob tarczycy , leczonych z powodu nadczynnoci tarczycy tyreostatykami, radioaktywnym jodem oraz poddanych tyreoidektomii. Do grupy ryzyka nale take chorzy na cukrzyc typu I oraz pierwotn niedoczynno nadnerczy. Szacuje si, e utajona niedoczynno gruczou moe dotyka nawet 10 proc. populacji.Objawy

Namacalne, a przede wszystkim, odczuwalne objawy subklinicznej niedoczynnoci tarczycy pojawiaj si dopiero gdy choroba jest mocno zaawansowana. Pierwszym, najbardziej charakterystycznym "symptomem", ktry moe stanowi zapowied zmian w gruczole jest nieznacznie podwyszona warto TSH (wicej o hormonie, penionych funkcjach oraz o tym, co mog oznacza jego wahania przeczytasz tutaj ) przy jednoczesnym, prawidowym steniu tzw. wolnych hormonw (T4 i T3).

Wraz z postpem choroby pacjenci zaczynaj si skary na zmczenie, cige odczuwanie zimna, sucho skry, zaparcia. Dodatkowo pojawia si znaczne osabienie mini, niepoprzedzona infekcj chrypka, obrzk powiek, a take kopoty z pamici. U pewnej grupy chorych wraz z rozwojem zmian w tarczycy obserwuje si skok stenia cholesterolu .

Przebieg subklinicznej niedoczynnoci tarczycy moe mie bardzo rne natenie. Czasem pierwsze objawy aktywuj si po roku od pocztku rozwoju zmian, a czasem po kilku latach.

Diagnoza

Poniewa ten rodzaj niedoczynnoci tarczycy zazwyczaj nie daje adnych objaww jej rozpoznanie moe by bardzo trudne. Ogromna cz pacjentw dowiaduje si o chorobie zupenie przypadkowo. Dlatego konieczne jest kontrolowanie wartoci hormonu. Badania powinny by wykonywane najwczeniej po dwch tygodniach i nie pniej ni trzy miesice od ostatniego pomiaru. W przypadku pacjentw, u ktrych zaczynaj pojawia si niepokojce objawy, zleca si przede wszystkim badanie krwi pod ktem stenia hormonw tarczycy. Bywa, e wzrost TSH wywoany jest zmianami w obrbie przysadki mzgowej , niewydolnoci nerek, chorob psychiatryczn. Wzrost TSH moe by rwnie skutkiem przyjmowanych lekw. Kad z ewentualnoci przy stawianiu diagnozy naley dokadanie sprawdzi. Bardzo cennym rdem informacji jest take wywiad z pacjentem i zebranie informacji o chorobach tarczycy w rodzinie.

Leczenie

Ryzyko wystpienia klasycznej niedoczynnoci jest due jedynie u pacjentw, u ktrych poziom TSH przekracza 10 mIU/l. Dlatego te leczenie farmakologiczne stosowane jest tylko w tych szczeglnych sytuacjach. Wprowadzenie odpowiedniej terapii przy takim steniu TSH niezbdne jest u kobiet w ciy .

Choroby tarczycy to schorzenia, ktrych leczenie oraz interpretacja wykonywanych przy ich diagnozowaniu bada budzi ogromne kontrowersje. Dlatego stawiajcy rozpoznanie specjalista powinien wykaza si nie tylko wiedz, ale przede wszystkim duym dowiadczeniem.

Czytaj take:

Subkliniczna nadczynno tarczycy

Jod: przereklamowany, niezbdny, a moe szkodliwy? Mikroelement, o ktrym wci jest gono

Przeciwciaa anty - Tg

Choroba Gravesa - Basedowa

Kretynizm