Choroba Mniere'a (Choroba Meniere'a)

Bdnik to niewielka cz ucha wewntrznego odpowiedzialna za zmys suchu oraz rwnowag. Jedn z rzadziej diagnozowanych zmian w jego obrbie jest choroba Mniere'a. Schorzenie czasem prowadzi do cakowitej utraty suchu i cho moe rozwin si w kadym wieku to najczciej rozpoznawane jest u osb midzy 40 a 60 rokiem ycia.
Docz do nas na Facebooku!

Ucho wewntrzne zbudowane jest z bdnika kostnego oraz znajdujcego si w jego wntrzu bdnika boniastego. Ten ostatni wypenia tzw. endolimfa, nazywana take srdchonk. Ta przypominajca galaretk substancja nie tylko pokrywa boniast cz bdnika, ale pobudza receptory, ktre przesyaj informacje do mzgu np. o zmianie pozycji. Jej nadmiar prowadzi do wzrostu cinienia w uchu i sprawia, e bodce przestaj by prawidowo przesyane, a chorzy zaczynaj si skary na zawroty gowy oraz stopniow utrat suchu.

Objawy

Charakterystyczne dla choroby Mniere'a dolegliwoci zazwyczaj pojawiaj si nagle i niespodziewanie. Napadowi schorzenia towarzysz przede wszystkim ble oraz zawroty gowy, nudnoci , wymioty, kopoty z utrzymaniem rwnowagi (w niektrych przypadkach s one tak trudne do opanowania, co niejednokrotnie prowadz do upadku - tzw. atak kropki), szum, a take uczucie "penoci" w uszach. Zmiany w uchu wewntrznym mog prowadzi do zaburze suchu, zazwyczaj w pierwszej fazie choroby szybko ustpuj i dotycz jedynie wysokich dwikw.

Diagnoza

Przy rozpoznaniu niezbdny jest wywiad z pacjentem, na ktrego podstawie sprawdza si:

- czstotliwo wystpowania epizodw (minimum dwa, nie trwajce krcej ni 20 minut)

- szum w uszach

- wraenie penoci w uszach

- tymczasowa utrata suchu

Aby uzyska jednoznaczn diagnoz i wykluczy inne schorzenia wykonuje si rezonans magnetyczny lub tomografi komputerow mzgu. Dodatkowo zleca si badane potencjaw suchowych wywoanych z pnia mzgu . Test wykorzystuje bioelektryczne waciwoci kory mzgowej, ktra pod wpywem dziaajcego z zewntrz bodca pobudza receptory odpowiedzialne za zmys suchu. Na jego podstawie ocenia si skal zmian i wad narzdu suchu.

Leczenie

W pierwszej fazie leczenia zazwyczaj stosuje si farmakologi (leki przeciwhistaminowe, uspokajajce), oraz zaleca si odpowiedni diet tj. ograniczenie iloci spoywanego alkoholu, soli,

kofeiny, a take rzucenie palenia . W przypadku gdy nie przynosi to efektw wykonuje si zabieg operacyjny. Polega on na przeciciu nerwu przedsionkowego lub wykonuje si labiryntektomi, czyli wycicie caego bd fragmentu ucha rodkowego - limaka oraz kanaw pkolistych.

Chcesz si dowiedzie wicej, co Ci niepokoi, zapytaj lekarza

Czytaj take:

Antromastoidektomia

Przewleke zapalenie ucha rodkowego

Hiposmia

Ostre zapalenie ucha rodkowego

Badanie otoskopowe