MORFOLOGIA: MCV, MCH, MCHC

Badanie krwi to najbardziej podstawowy i najczęściej zlecany test diagnostyczny. Na jego podstawie można rozpoznać zmiany w organizmie - począwszy od zwykłej infekcji, a skończywszy na chorobie nowotworowej. Wartości MCV, MCH, MCHC w morfologii oznaczają zawartość hemoglobiny i rozmiar krwinek w organizmie człowieka.
Dołącz do nas na Facebooku!

MCV, MCH, MCHC - Normy

 • MCV : 80 do 95 femtolitra

 • MCH : 27 do 31 pg/ w komórce

 • MCHC : 32 do 36 gm/dl

  MCV określa ilość, natomiast MCH i MCHC określa stężenie hemoglobiny w poszczególnej krwince. Wartości te są niezbędne do diagnozowania poszczególnych rodzajów anemii.Anemie można podzielić ze względu na rozmiar MCV i kolor (zawartość hemoglobiny) MCHC.

 • MCV w krwince jest poniżej normy krwinkę nazywa się mikrocytem

 • MCV w granicach normy to normocyt

 • MCV większe niż norma, krwinkę nazywamy makrocytem

 • MCHC poniżej normy, krwinkę nazywamy hypochromiczną

 • MCHC w granicach normy krwinkę nazywamy normochromiczną

 • MCHC większe niż norma, krwinkę nazywamy hyperchromiczną

  MCV, MCH, MCHC - o czym świadczą wartości nieprawidłowe?

 • Jeżeli stwierdzimy występowanie normocytów/ normochromicznych to anemia może być spowodowana:

 • Ostrym krwawieniem

 • Anemią aplastyczną (zatrucie chloramfenikolem)

 • Sztuczną zastawką serca

 • Posocznicą

 • Nowotworem

 • Mikrocyty/hypochromiczne:

 • Niedoborem żelaza

 • Zatruciem ołowiem

 • Talasemia

 • Mikrocyty/normochromiczne:

 • Niedobory erytropoetyny, w niewydolności nerek

 • Mikrocyty/normochromiczne:

 • Chemioterapia

 • Niedobory kwasu foliowego

 • Niedobory witaminy B12

  MCV, MCH, MCHC - Uwagi

  Krwinki czerwone transportują tlen w połączeniu z hemoglobiną. Ilość dostarczonego tlenu zależy od ilości i sprawności krwinek czerwonych. Wartości MCV , MCH

  , MCHC odzwierciedlają zawartość hemoglobiny i rozmiar krwinek.  Czytaj także:

  Badanie OB

  Przeciwciała anty TPO

  Krew

  Agranulocytoza

  Zespoły mielodysplastyczne

  Morfologia - jak odczytać wyniki