Bilirubina

Ten organiczny zwizek chemiczny powstaje w wtrobie, szpiku kostnym lub ledzionie na skutek rozpadu czerwonych krwinek. Jego wysokie stenie we krwi moe zwiastowa zmiany chorobowe w obrbie wtroby.
Norma

 • bilirubina cakowita <1.1 mg/dl

 • bilirubina bezporednia (zwizana) < 0.3 mg/dl

 • porednia (niezwizana) = bilirubina cakowita - bilirubina bezporednia

  Wzrost

 • Zniszczenie miszu wtroby (zapalenie wtroby, alkohol , uszkodzenie toksyczne, nowotwory)

 • Zewntrz i wewntrz wtrobowe zwenie przewodw ciowych

 • Zewntrz i wewntrz naczyniowa hemoliza

 • taczka hemolityczna noworodkw

 • Zesp Crigler-Najjar

 • Choroba Gilbert's

 • Zesp Dubin-Johnson

 • Nietolerancja fruktozy

 • Leki mogce powodowa cholestaz: Kwas aminosalicylowy, androgeny, azatiopryna, benzodiazepiny, karbamazepina, karbarson, chlorpropamid, propoxfen, estrogeny, penicilna, zoto, imipramina, meprobamat, metimazol, kwas niotynowy, progestagen, penicilina, fenotiazyny, doustna antykoncepcja , sulfonamidy, sulfony, erytromycyna

 • Leki mogce powodowa uszkodzenie komrek wtrobowych: acetaminofen, allopurinol, Kwas aminosalicylowy, amitriptylina, androgeny, asparaginaza, aspiryna, azatioprina, karbamazepina, chlorambucyl, chloramfenicol, chlorpropamid, dantrolen, disulfiram, estrogeny, etanol, etionamid, halotan, ibuprofen, indometacina, Sole elaza, izoniazid, MAO inhibitory, mercaptopurina, metotrexat, metoxyfluran, metyldopa, mitramycina, kwas niotynowy, nitrofurantoina, Doustna antykoncepcja, papaweryna, parametadon, penicilina, fenobarbital, fenazopyrydyna, fenylbutazon, fenytoina, probenecid, procainamid, propyltiouracyl, pyrazinamid, quinidina, sulfonamidy, tetracycliny, trimetadion, Kwas walproinowy.

  Spadek

  Cakowitego poziomu bilirubiny nie jest znaczcy klinicznie, niekiedy moe by obserwowany w anemii z niedoboru elaza .

  Docz do nas na Facebooku!