Bilirubina

Ten organiczny związek chemiczny powstaje w wątrobie, szpiku kostnym lub śledzionie na skutek rozpadu czerwonych krwinek. Jego wysokie stężenie we krwi może zwiastować zmiany chorobowe w obrębie wątroby.
Norma

 • bilirubina całkowita <1.1 mg/dl

 • bilirubina bezpośrednia (związana) < 0.3 mg/dl

 • pośrednia (niezwiązana) = bilirubina całkowita - bilirubina bezpośrednia

  Wzrost

 • Zniszczenie miąższu wątroby (zapalenie wątroby, alkohol , uszkodzenie toksyczne, nowotwory)

 • Zewnątrz i wewnątrz wątrobowe zwężenie przewodów żółciowych

 • Zewnątrz i wewnątrz naczyniowa hemoliza

 • Żółtaczka hemolityczna noworodków

 • Zespół Crigler-Najjar

 • Choroba Gilbert's

 • Zespół Dubin-Johnson

 • Nietolerancja fruktozy

 • Leki mogące powodować cholestazę: Kwas aminosalicylowy, androgeny, azatiopryna, benzodiazepiny, karbamazepina, karbarson, chlorpropamid, propoxfen, estrogeny, penicilna, złoto, imipramina, meprobamat, metimazol, kwas niotynowy, progestagen, penicilina, fenotiazyny, doustna antykoncepcja , sulfonamidy, sulfony, erytromycyna

 • Leki mogące powodować uszkodzenie komórek wątrobowych: acetaminofen, allopurinol, Kwas aminosalicylowy, amitriptylina, androgeny, asparaginaza, aspiryna, azatioprina, karbamazepina, chlorambucyl, chloramfenicol, chlorpropamid, dantrolen, disulfiram, estrogeny, etanol, etionamid, halotan, ibuprofen, indometacina, Sole żelaza, izoniazid, MAO inhibitory, mercaptopurina, metotrexat, metoxyfluran, metyldopa, mitramycina, kwas niotynowy, nitrofurantoina, Doustna antykoncepcja, papaweryna, parametadon, penicilina, fenobarbital, fenazopyrydyna, fenylbutazon, fenytoina, probenecid, procainamid, propyltiouracyl, pyrazinamid, quinidina, sulfonamidy, tetracycliny, trimetadion, Kwas walproinowy.

  Spadek

  Całkowitego poziomu bilirubiny nie jest znaczący klinicznie, niekiedy może być obserwowany w anemii z niedoboru żelaza .

  Dołącz do nas na Facebooku! • Więcej o: