zaburzenia słuchu

  • Głuchota starcza

    Głuchota starcza

    W zrost liczby ludności powyżej 60-tego roku życia powoduje, że głuchota starcza staje się istotnym problemem medycznym.

  • Logopedia

    Logopedia

    Zbiór technik rehabilitacyjnych stosowanych w nieprawidłowościach fonacji i mowy (dyslalia). Głównym celem działań logopedycznych jest częściowe lub całkowite odzyskanie zdolności komunikacyjnych.