wodogłowie

  • Wodogłowie - przyczyny, rodzaje, leczenie

    Wodogłowie - przyczyny, rodzaje, leczenie

    Wodogłowie (po łacinie hydrocephalus), określane także mianem wodomózgowia, jest to nagromadzenie się płynu mózgowo-rdzeniowego w mózgu. Nadmiar płynu powoduje wzrost ciśnienia śródczaszkowego, powodując szereg groźnych następstw.