trójglicerydy o średniej długości łańcucha węglowego