pierwiastek chemiczny

  • Molibden: jaką pełni rolę w organizmie, źródła molibdenu

    Molibden: jaką pełni rolę w organizmie, źródła molibdenu

    Molibden jest pierwiastkiem śladowym, obecnym w naszym organizmie i pełniącym ważne funkcje. Zgrupowany jest głównie w wątrobie, nerkach oraz w zębach, ale mniejsze ilości znajdują się właściwie w całym ciele. Jest niezbędny do prawidłowego rozwoju organizmu i dostarczany wraz z pożywieniem. Najwięcej molibdenu znajdziemy w zielonych warzywach, w warzywach strączkowych, w pełnoziarnistych produktach zbożowych, w wołowinie i podrobach, a także w produktach mlecznych i w wodzie wodociągowej.

  • Arsen: właściwości. Jakie są objawy zatrucia arsenem?

    Arsen: właściwości. Jakie są objawy zatrucia arsenem?

    Arsen - pierwiastek, który ludzkości służył przez całe wieki jako lekarstwo na najcięższe schorzenia, został w XX wieku uznany za głównego sprawcę raka wątroby, płuc, nerek i pęcherza moczowego. Mimo wycofania go z wielu produktów przemysłowych arsen nadal może czynić szkody, głównie za sprawą zatruwania wody oraz powietrza przez przemysł oraz wielkoobszarowe rolnictwo.