otręby

  • Otręby - jakie mają właściwości?

    Otręby - jakie mają właściwości?

    Otręby są to produkty powstałe w wyniku przemiału zbóż, takich jak pszenica, owies, żyto lub ryż, a także gryka. Dokładnie rzecz ujmując, jest to pozostała po przemiale ziarna jego twardsza, zewnętrzna warstwa. Otręby zawierają mnóstwo błonnika, a...