mchc

  • MORFOLOGIA: MCV, MCH, MCHC
  • Badanie krwi

    Badanie krwi

    W badaniu ogólnym krwi (morfologia krwi) podawane są wartości RBC - ilość krwinek czerwonych, WBC - ilość białych krwinek, - procentowa zawartość krwinek w stosunku do pełnej krwi. Ponadto podawana jest ilość płytek krwi.