komórka

  • Genetyka: DNA (kwas deoksyrybonukleinowy)

    Genetyka: DNA (kwas deoksyrybonukleinowy)

    DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) jest to jedna z podstawowych struktur genetycznych. Składa się z dwóch nici, które z kolei utworzone są m.in. przez zasady azotowe: adeninę, cytozynę, guaninę oraz tyminę. Sekwencja tych zasad jest unikatowa dla każdego organizmu i dlatego stanowi nośnik informacji genetycznej. DNA wchodzi w skład chromosomów, które zlokalizowane są w każdej komórce organizmu żywego.

  • Genetyka: RNA, rodzaje RNA, wirusy RNA

    Genetyka: RNA, rodzaje RNA, wirusy RNA

    RNA, czyli kwas rybonukleinowy jest to struktura występująca w jądrze komórkowym oraz cytoplazmie. Kwas ten stanowi nośnik informacji pomiędzy DNA a białkami. Składa się z nukleotydów, których sekwencja jest uzależniona kolejnością tych cząsteczek w DNA. RNA stanowi nośnik genów wielu wirusów, odpowiedzialnych m.in. za grypę czy zapalenie wątroby typu A, C i D.